Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista osób spełniających wymogi formalne na stanowisko Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Jolanta Sienniak

Ostrowiec Św.

 

 

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Prawnego

   Grażyna Okupińska

        4.05.2006 r.