Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista kandydatów spełniających warunki formalne na stanowisko Kierownika Referatu do spraw Inwestycji Miejskich

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Nabór na stanowisko Kierownika Referatu do spraw Inwestycji Miejskich 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Marek Kolatorowicz

Szewna

 

 

                                                            Grażyna Okupińska

                                                            Zastępca Naczelnika

                                                Wydziału Organizacyjno – Prawnego

 

                                                              7.03.2006 r.