Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista kandydatów spełniających warunki formalne na stanowisko do spraw administracyjnych i rozliczeń finansowych

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nabór na stanowisko do spraw administracyjnych i rozliczeń finansowych

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Zdzisława Aksamit

Ostrowiec Św.

2.

Krystyna Andryka

Ostrowiec Św.

3.

Jakub Cieszkowski

Ostrowiec Św.

4.

Anna Dejneka

Ostrowiec Św.

5.

Ilona Grzebuła

Ostrowiec Św.

6.

Mariusz Gruszka

Ostrowiec Św.

7.

Łukasz Jabłoński

Ostrowiec Św.

8.

Małgorzata Jabłońska

Ostrowiec Św.

 9.

Dominika Jakubowska

Ostrowiec Św.

10.

Renata Kaczmarska

Ostrowiec Św.

11.

Mariusz Kałuża

Ostrowiec Św.

12.

Aldona Kuc

Ostrowiec Św.

13.

Joanna Misztal

Ostrowiec Św.

14.

Justyna Nadratowska

Szewna

15.

Marzena Niewójt

Ostrowiec Św.

16.

Paweł Pająk

Ostrowiec Św.

17.

Jarosław Piątek

Ostrowiec Św.

18.

Małgorzata Sikora

Ostrowiec Św.

19.

Agnieszka Skowron

Janik

20.

Beata Sobolewska

Ostrowiec Św.

21.

Małgorzata Szklanowska

Ostrowiec Św.

22.

Artur Tomaszewski

Ostrowiec Św.

23.

Joanna Walczyk

Ostrowiec Św.

24.

Agnieszka Wilk

Ostrowiec Św.

25.

Agnieszka Wróbel

Ostrowiec Św.

26.

Iwona Ziółkowska

Ostrowiec Św.

27.

Rafał Lipczyński - z odwołania

Ostrowiec Św.

                                                            Grażyna Okupińska

                                                            Zastępca Naczelnika

                                                Wydziału Organizacyjno – Prawnego

                                                                 7.03.2006 r.