Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista kandydatów spełniających warunki formalne na na stanowisko do spraw ewidencji księgowej i sprawozdawczości w zakresie dochodów Urzędu Miasta i GFOŚiGW

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski

 

Nabór na stanowisko do spraw ewidencji księgowej i sprawozdawczości w zakresie

 dochodów Urzędu Miasta i GFOŚiGW

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Zdzisława Aksamit

Ostrowiec Św.

2.

Czesława Bełtowska

Ostrowiec Św.

3.

Anna Dejneka

Ostrowiec Św.

4.

Mariusz Gruszka

Ostrowiec Św.

5.

Dominika Jakubowska

Ostrowiec Św.

6.

Agnieszka Kot

Kunów

7.

Agnieszka Niewójt

Ostrowiec Św.

8.

Małgorzata Pater

Ostrowiec Św.

9.

Ewelina Ruszkiewicz

Ostrowiec Św.

10.

Beata Sobolewska

Ostrowiec Św.

12.

Agnieszka Wilk

Ostrowiec Św.

13.

Iwona Ziółkowska

Julianów

 

 

                                                                        Grażyna Okupińska

                                                                        Zastępca Naczelnika

                                                            Wydziału Organizacyjno – Prawnego

 

                                                                             7.03.2006 r.