Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko do spraw ewidencji księgowej i sprawozdawczości w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Miasta i budżetu Gminy

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Nabór na stanowisko do spraw ewidencji księgowej i sprawozdawczości w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Miasta i budżetu Gminy

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Zdzisława Aksamit

Ostrowiec Św.

2.

Karolina Andryka

Ostrowiec Św.

3.

Czesława Bełtowska

Ostrowiec Św.

4.

Anna Dejneka

Ostrowiec Św.

5.

Mariusz Gruszka

Ostrowiec Św.

6.

Małgorzata Niewójt

Ostrowiec Św.

7.

Małgorzata Pater

Ostrowiec Św.

8.

Joanna Walczyk

Ostrowiec Św.

9.

Agnieszka Wilk

Ostrowiec Św.

10.

Agnieszka Wróbel

Ostrowiec w.

11.

Iwona Ziółkowska

Julianów

 

                                                            Grażyna Okupińska

                                                            Zastępca Naczelnika

                                                Wydziału Organizacyjno – Prawnego

 

                                                                7.03.2006 r.