Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista kandydatów spełniających warunki formalne na stanowisko Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji szkolenia sportowego w pływaniu w formie klas sportowych

LISTA  KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE

 

 

Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji szkolenia sportowego w pływaniu w formie klas sportowych

 

 

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się  następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.      Imię i nazwisko                                             Miejsce zamieszkania

 

1.        Maciej Hampel                                              Ostrowiec Św. ul. Reja 11/33

 

 

 

 

                                                                        20.09.2005 r.   Marzena Dębniak          

                                                                        .................................................................

                                                                           (data i podpis osoby  upoważnionej)