Zmień rozmiar tekstu: A A A

Informacja dla osób wyjeżdżających za granicę

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w związku z coraz liczniejszymi wyjazdami osób w poszukiwaniu pracy poza granicę kraju przypominamy, że na podstawie art.15 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. Nr 87 poz. 960 z 2001r.ze zmianami) osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 2 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót organowi właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego.

Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, przede wszystkim w przypadku poborowych, gdyż zgłoszenie takie jest wysyłane do Wojskowej Komendy Uzupełnień i stanowi spełnienie wojskowego obowiązku meldunkowego. Ponadto, ułatwia kontakt z osobą w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego.