Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 5279
Kierownictwo urzędu 1015
Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 973
Stan zatrudnienia 891
Jarosław Górczyński 766
Konta bankowe 660
Agnieszka Rogalińska 524
Marzena Dębniak 394
Piotr Dasios 362
Anna Niedbała 345
OBWIESZCZENIA STAROSTY OSTROWIECKIEGO - 2018 rok 345
Godziny pracy 330
Artur Łakomiec 329
I. Informacje ogólne o petycjach 321
Obowiązek informacyjny 321
Łukasz Dybiec 318
Elżbieta Pichór 304
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 295
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 290
Aneta Pierścińska - Maruszewska 272
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 257
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2019 r. 249
Mariusz Kosiarz 247
nabór na wolne stanowisko pracy do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży 246
Audyt wewnętrzny 235
Archiwalni urzędnicy 233
Magdalena Salwerowicz 230
Ogłoszenia 227
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego osób na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 227
Dostawa i montaż 40 wiat przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim 216
Dariusz Wojtas 215
Artur Majcher 206
Dagmara Majdak 205
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza nabór na stanowisko ds. realizacji remontów i inwestycji branży elektrycznej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej 200
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 191
Piotr Węglewicz 184
Dostawa i montaż częściowego wyposażenia obiektu Browaru (pracowni plastycznej, modelarskiej, rzeźbiarskiej oraz sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych) w ramach projektu pn: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych” 178
Jarosław Rusiecki 173
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 173
Zbigniew Bień 171
Zgromadzenia Publiczne 165
Małgorzata Sroczyńska 164
1. Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 163
Dominik Smoliński 163
Łukasz Witkowski 163
Anna Targowska 156
Marta Dobrowolska - Wesołowska 154
Wykonanie remontu ul. Siennieńskiej na długości 340mb w Ostrowcu Świętokrzyskim 153
Paweł Górniak 152
Agnieszka Batóg 151
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jarosław Górczyński 971
Zarządzenie nr IV/277/2018 119
Zarządzenie nr IV/250/2018 58
Zarządzenie nr IV/258/2018 58
Zarządzenie nr IV/246/2018 55
Zarządzenie nr IV/249/2018 53
Zarządzenie nr IV/242/2018 50
Zarządzenie nr IV/251/2018 50
Zarządzenie nr IV/253/2018 45
Zarządzenie nr IV/221/2018 43
Zarządzenie nr IV/247/2018 43
Zarządzenie nr IV/275/2018 41
Zarządzenie nr IV/276/22018 40
Zarządzenie nr IV/245/2018 36
Zarządzenie nr IV/261/2018 36
Zarządzenie nr IV/248/2018 35
Zarządzenie nr IV/252/2018 35
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 34
Zarządzenie nr IV/254/2018 34
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 31
Zarządzenie nr IV/219/2018 31
Zarządzenie nr IV/260/2018 31
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 30
Zarządzenie nr IV/217/2018 30
Zarządzenie nr IV/228/2018 30
Zarządzenie nr IV/235/2018 30
Zarządzenie nr IV/259/2018 30
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 29
Zarządzenie nr IV/210/2018 29
Zarządzenie nr IV/256/2018 29
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 29
Zarządzenie Nr IV/166/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu Studium Uwarunkowań... 28
Zarządzenie nr IV/214/2018 28
Zarządzenie nr IV/229/2018 28
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 27
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 27
Zarządzenie nr IV/226/2018 27
Zarządzenie nr IV/257/2018 27
2003-01-21 - Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 6 - 21 26
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 26
Zarządzenie nr IV/237/2018 26
Zarządzenie nr IV/238/2018 26
Zarządzenie Nr IV/196/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 25
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 25
Zarządzenie nr IV/255/2018 25
Zarządzenie Nr IV/184/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia warunków nabycia nieruchomości 24
Zarządzenie nr IV/241/2018 24
Zarządzenie Nr IV/200/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 22
Zarządzenie Nr IV/197/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 21
Zarządzenie nr IV/243/2018 21
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LVIII/34/2018 - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 596
Uchwała nr LXIV/81/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 571
Kadencja 2018-2023 542
Łata Mariusz 489
Kaszuba Dariusz 455
Pietruszka Aron 448
Strojny Daniel 446
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 416
Pikus Joanna 384
Choinka Stanisław 326
Stec Włodzimierz 289
Woźnicka - Kuzdak Marta 289
Marzec Marcin 281
Renduda - Dudek Irena 275
Głąb Artur 264
Skład Komisji Budżetu 254
Kutryba Kamil 249
Sajda Włodzimierz 236
Zawadzki Artur 195
Giemza Marek 193
Uba Urszula 185
Pałka Andrzej 176
Długosz Kamil 171
Wrona Jerzy 171
Celebański Paweł 168
Stelmasik Kamil 168
Kowalczyk-Kwiecień Irena 156
Krysa Małgorzata 129
Dariusz Wierzbiński 115
Skład Komisji Rewizyjnej 113
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 88
Skład Komisji ds. Rodziny 85
2018r. 80
Skład Komisji Samorządowej 80
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 77
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 76
2009-07-21 75
2010-04-29 75
rok 2010 74
Plan pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i jej komisji na 2010 rok 68
27 kwietnia 2018 r. 66
14 czerwca 2018 r. 61
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 61
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 60
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej 60
2009-03-30 59
Zapis wideo Sesji Rady Miasta 57
Uchwała nr LIX/46/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023 56
Uchwała Nr XXXVI/90/2016 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 55
2009-09-09 53
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 5753
Wybory samorządowe 2018 4208
Statut Gminy 1099
Uchwała Nr LVI/22/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 930
Uchwała Nr LVIII/34/2018 - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 596
Uchwała nr LXIV/81/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 571
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 416
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 346
Środowisko 319
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 253
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 245
Budżet Gminy 220
Budżet 215
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 204
Informacja o pomocy publicznej 195
Konsultacja aktów prawa miejscowego 190
Budżet - lata ubiegłe 175
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2011 157
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku 156
Wybory 145
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2010 144
Informacje o wykonaniu budżetu za 2018 rok 133
Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej 120
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 110
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 107
Zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 106
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2008 104
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2012 102
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 101
Program ochrony środowiska 98
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 97
Strategia Promocji 93
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2003 91
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2007 91
Nabycie i zbycie nieruchomości 90
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 90
ROK 2018 88
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Mania Działania" 87
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 85
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2009 80
Informacja o majątku jednostki samorządu terytorialnego 79
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 79
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 79
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 78
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 76
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarządzone na 8 listopada 2015 r. 76
Ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych zmienionego w ramach aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014-2024” 73
Informacje o wykonaniu budżetu 2017rok 72
Iłżecka 0,7585 ha 70
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 70
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 322
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 200
Biuro Wystaw Artystycznych 163
Miejska Biblioteka Publiczna 152
Miejskie Centrum Kultury 138
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 134
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 126
Centrum Kształcenia Ustawicznego 125
Zakład Usług Miejskich 116
Przedszkole Publiczne Nr 21 113
Przedszkole Publiczne Nr 15 104
Targowiska Miejskie 97
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 95
Przedszkole Publiczne Nr 11 92
Straż Miejska 91
Przedszkole Publiczne Nr 7 89
Publiczne Gimnazjum Nr 3 83
Przedszkole Publiczne Nr 12 82
Publiczne Gimnazjum Nr 5 80
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 79
Przedszkole Publiczne Nr 16 77
Publiczne Gimnazjum Nr 1 69
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 65
Przedszkole Publiczne Nr 19 62
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 61
Przedszkole Publiczne Nr 5 59
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 57
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 55
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 54
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 359
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 285
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 252
Rady Nadzorcze 240
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 222
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 212
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 197
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. 174
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 167
Zarządy Spółek 166
Archiwalne informacje dotyczące prywatyzacji MPRD Sp. z o.o. 107

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij