Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 21281
Konta bankowe 5584
Kierownictwo Urzędu 4232
Godziny pracy 3166
nabór na wolne stanowisko pracy do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży 2894
Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 r. 2746
Jarosław Górczyński 2677
Agnieszka Rogalińska 1821
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Organizacja i prowadzenie PSZOK 1819
Przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego (KS-WSO-1) 1662
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2020 r. 1329
Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 1277
Anna Niedbała 1205
I. Informacje ogólne o petycjach 1200
Łukasz Dybiec 1185
Dominik Smoliński 1154
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 1153
Aneta Pierścińska - Maruszewska 1141
Dariusz Wojtas 1139
Łukasz Witkowski 1051
Audyt wewnętrzny 988
Artur Majcher 904
Magdalena Salwerowicz 894
Piotr Węglewicz 850
Agnieszka Batóg 820
Ewa Orłowska 816
Zbigniew Bień 816
Dokonanie czynności zameldowania, wymeldowania (KS-WSO-2) 793
Renata Olszańska 777
Aneta Stachurska 768
Zbigniew Żak 763
Artur Łakomiec 744
Obowiązek informacyjny 734
Paweł Górniak 722
Mariusz Kosiarz 719
Archiwalni urzędnicy 707
Jolanta Sienniak 699
Krzysztof Kowalski 682
Marzena Dębniak 680
Marta Dobrowolska - Wesołowska 678
Artur Łakomiec 675
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 663
Piotr Dasios 631
Mariusz Pasternak 608
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 595
Elżbieta Jadwiga Pomiankiewicz 585
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 577
Agnieszka Szmalec 566
Protokoły pokontrolne rok 2015 548
Archiwalni pracownicy jednostek 532
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jarosław Górczyński 5779
Zarządzenie nr IV/242/2018 354
Zarządzenie nr IV/258/2018 289
Zarządzenie nr IV/277/2018 278
Zarządzenie nr IV/221/2018 273
Zarządzenie nr IV/246/2018 203
Zarządzenie nr IV/247/2018 202
Zarządzenie nr IV/249/2018 201
Zarządzenie nr IV/250/2018 199
Zarządzenie nr IV/251/2018 195
Zarządzenie nr IV/253/2018 195
Zarządzenie nr IV/275/2018 190
Zarządzenie nr IV/254/2018 186
Zarządzenie nr IV/245/2018 185
Zarządzenie nr IV/252/2018 183
Zarządzenie nr IV/276/2018 182
Zarządzenie Nr IV/198/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 176
Zarządzenie nr IV/217/2018 175
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 174
Zarządzenie nr IV/261/2018 174
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 173
Zarządzenie Nr IV/197/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 171
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 170
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 169
Zarządzenie nr IV/248/2018 169
Zarządzenie Nr IV/196/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 168
Zarządzenie Nr IV/200/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 167
Zarządzenie nr IV/241/2018 165
Zarządzenie nr IV/226/2018 160
2003-01-21 - Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 6 - 21 159
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 159
Zarządzenie nr IV/210/2018 159
Zarządzenie nr IV/214/2018 157
Zarządzenie nr IV/237/2018 157
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 156
Zarządzenie nr IV/259/2018 155
Zarządzenie nr IV/219/2018 154
Zarządzenie nr IV/256/2018 154
Zarządzenie Nr IV/184/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia warunków nabycia nieruchomości 153
Zarządzenie nr IV/235/2018 153
Zarządzenie nr IV/229/2018 152
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 152
Zarządzenie nr IV/257/2018 149
Zarządzenie nr IV/255/2018 148
Zarządzenie nr IV/228/2018 147
Zarządzenie Nr IV/166/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu Studium Uwarunkowań... 146
Zarządzenie nr IV/238/2018 146
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 144
Zarządzenie nr IV/260/2018 143
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 142
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018-2023 8822
Interpelacje Radnych Rady Miasta 2905
Pietruszka Aron 1856
Strojny Daniel 1793
Kaszuba Dariusz 1546
Łata Mariusz 1527
Stec Włodzimierz 1285
Pikus Joanna 1233
Choinka Stanisław 1097
Sajda Włodzimierz 1051
Woźnicka - Kuzdak Marta 1023
Kutryba Kamil 983
Skład Komisji Budżetu 928
Renduda - Dudek Irena 899
Marzec Marcin 885
Głąb Artur 848
Giemza Marek 836
Stelmasik Kamil 822
2010-04-29 777
Zapis wideo Sesji Rady Miasta 762
Pałka Andrzej 757
Wrona Jerzy 737
Zawadzki Artur 717
Czeremcha Mateusz 681
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 651
Duda Renata 594
Skład Komisji Rewizyjnej 565
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 550
Dariusz Wierzbiński 500
Uchwała Nr XXXVI/90/2016 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 485
Wójcik Karol 453
Kowalczyk-Kwiecień Irena 403
Maj Grażyna 385
Celebański Paweł 382
Uba Urszula 374
rok 2010 373
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 357
Długosz Kamil 350
Skład Komisji Samorządowej 348
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 347
Skład Komisji ds. Rodziny 325
Morycińska Bożenna 322
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 316
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 315
2009-07-21 312
Krysa Małgorzata 306
Uchwała nr LX/62/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 301
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 293
2018r. 285
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej RM 284
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 19114
Wybory samorządowe 2018 4639
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 3592
Wybory do Parlamentu RP - 13 października 2019r. 2246
Statut Gminy 2057
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1221
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 759
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 751
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2010 rok 740
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2011 rok 711
Konsultacja aktów prawa miejscowego 688
Informacje o wykonaniu budżetu 660
Zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 653
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2003 650
Środowisko 605
Program ochrony środowiska 570
Informacja o pomocy publicznej 559
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 538
Raport o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2018 r. 519
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 472
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 454
Strategia Promocji 434
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 433
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 423
Uchwała Nr XLIII/733/2001 423
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2018 420
Podstrefa SSE Ostrowiec Świętokrzyski - kompleks inwestycyjny ,,Bałtowska" 416
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 416
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 406
Podział miasta na stałe obwody głosowania 396
Ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych zmienionego w ramach aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014-2024” 381
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 378
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2008 rok 348
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 348
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 347
ROK 2018 336
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, tj. części działki oznaczonej nr 78/23 (obr.18, ark.IV) poł. przy ul. M.Radwana, z przeznaczeniem pod pawilon handlowy i pod dojście do tego pawilonu. 334
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 333
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2007 rok 330
Wybory 327
Zagłoby 3,0051 ha 321
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2012 rok 318
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2009 rok 305
Podział miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 292
Samsonowicza 1,6946 ha 288
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 286
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Rodzinny Piknik Profilaktyczny" 274
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarządzone na 8 listopada 2015 r. 271
Iłżecka 0,7585 ha 262
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2019 rok. 262
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1250
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 804
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 732
Biuro Wystaw Artystycznych 653
Miejska Biblioteka Publiczna 584
Miejskie Centrum Kultury 584
Przedszkole Publiczne nr 15 551
Centrum Kształcenia Ustawicznego 548
Przedszkole Publiczne nr 21 504
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 488
Zakład Usług Miejskich 449
Przedszkole Publiczne nr 16 447
Przedszkole Publiczne nr 11 445
Przedszkole Publiczne nr 7 430
Przedszkole Publiczne nr 19 426
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 405
Targowiska Miejskie 403
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 388
Przedszkole Publiczne nr 12 371
Straż Miejska 348
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 335
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 334
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 333
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 319
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 276
Przedszkole Publiczne nr 5 271
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 924
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 897
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 812
Rady Nadzorcze 777
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 766
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 736
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 649
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 610
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w likwidacji 592
Zarządy Spółek 493
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 157

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij