Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 15042
Kierownictwo Urzędu 2919
Konta bankowe 2917
Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 r. 2492
Jarosław Górczyński 1817
nabór na wolne stanowisko pracy do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży 1787
Godziny pracy 1735
Agnieszka Rogalińska 1283
Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 1215
K56 - Przyjęcie wniosku i wydanie dowodu osobistego 946
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2019 r. 888
Łukasz Dybiec 860
Aneta Pierścińska - Maruszewska 847
Anna Niedbała 842
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Organizacja i prowadzenie PSZOK 835
I. Informacje ogólne o petycjach 807
Dominik Smoliński 775
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 773
Łukasz Witkowski 699
Audyt wewnętrzny 698
Piotr Węglewicz 642
Dariusz Wojtas 640
Artur Majcher 636
Magdalena Salwerowicz 616
Artur Łakomiec 604
Renata Olszańska 588
Zbigniew Bień 587
Archiwalni urzędnicy 585
Mariusz Tomasik 585
Jolanta Sienniak 577
Aneta Stachurska 576
Marzena Dębniak 572
Ewa Orłowska 571
Obowiązek informacyjny 562
Agnieszka Batóg 555
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 554
Zbigniew Żak 534
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 529
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 511
Mariusz Kosiarz 509
Protokoły pokontrolne rok 2015 490
Marta Dobrowolska - Wesołowska 483
Paweł Górniak 482
Budowa drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 479
Wykonanie remontu ul. Siennieńskiej na długości 340mb w Ostrowcu Świętokrzyskim 467
Piotr Dasios 453
Archiwalni pracownicy jednostek 444
Krzysztof Kowalski 435
Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia klas językowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 432
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 422
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jarosław Górczyński 3830
Zarządzenie nr IV/242/2018 300
Zarządzenie nr IV/258/2018 248
Zarządzenie nr IV/221/2018 231
Zarządzenie nr IV/277/2018 216
Zarządzenie nr IV/246/2018 152
Zarządzenie nr IV/249/2018 151
Zarządzenie nr IV/250/2018 150
Zarządzenie nr IV/247/2018 145
Zarządzenie nr IV/253/2018 141
Zarządzenie nr IV/251/2018 139
Zarządzenie nr IV/275/2018 138
Zarządzenie nr IV/245/2018 135
Zarządzenie nr IV/252/2018 131
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 129
Zarządzenie nr IV/254/2018 129
Zarządzenie Nr IV/198/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 127
Zarządzenie nr IV/276/22018 124
Zarządzenie nr IV/217/2018 123
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 122
Zarządzenie nr IV/261/2018 122
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 119
Zarządzenie Nr IV/196/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 119
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 119
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 119
Zarządzenie nr IV/248/2018 119
Zarządzenie Nr IV/197/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 118
Zarządzenie Nr IV/200/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 118
Zarządzenie nr IV/210/2018 115
Zarządzenie nr IV/237/2018 115
Zarządzenie nr IV/226/2018 114
Zarządzenie nr IV/219/2018 113
Zarządzenie nr IV/235/2018 113
2003-01-21 - Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 6 - 21 111
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 111
Zarządzenie nr IV/241/2018 111
Zarządzenie nr IV/214/2018 109
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 109
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 108
Zarządzenie Nr IV/166/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu Studium Uwarunkowań... 108
Zarządzenie Nr IV/184/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia warunków nabycia nieruchomości 108
Zarządzenie nr IV/256/2018 108
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 107
Zarządzenie nr IV/259/2018 107
Zarządzenie nr IV/229/2018 106
Zarządzenie nr IV/238/2018 105
Zarządzenie nr IV/257/2018 105
Zarządzenie nr IV/228/2018 102
Zarządzenie nr IV/255/2018 102
Zarządzenie nr IV/260/2018 99
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018-2023 5840
Interpelacje Radnych Rady Miasta 2043
Pietruszka Aron 1545
Strojny Daniel 1340
Kaszuba Dariusz 1266
Łata Mariusz 1199
Pikus Joanna 920
Stec Włodzimierz 903
Sajda Włodzimierz 893
Choinka Stanisław 811
Woźnicka - Kuzdak Marta 778
Skład Komisji Budżetu 772
2010-04-29 722
Kutryba Kamil 713
Renduda - Dudek Irena 681
Marzec Marcin 670
Głąb Artur 648
Giemza Marek 606
Pałka Andrzej 605
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 589
Stelmasik Kamil 567
Wrona Jerzy 546
Zawadzki Artur 532
Skład Komisji Rewizyjnej 476
Zapis wideo Sesji Rady Miasta 471
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 448
Czeremcha Mateusz 398
Dariusz Wierzbiński 370
Duda Renata 346
rok 2010 329
Kowalczyk-Kwiecień Irena 309
Uchwała Nr XXXVI/90/2016 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 296
Wójcik Karol 293
Uba Urszula 287
Długosz Kamil 281
2009-07-21 273
Celebański Paweł 272
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 272
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 270
Skład Komisji Samorządowej 266
Skład Komisji ds. Rodziny 257
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 232
Krysa Małgorzata 231
Maj Grażyna 228
2018r. 217
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 216
Uchwała nr LX/62/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 214
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 210
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej 198
Morycińska Bożenna 193
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 15296
Wybory samorządowe 2018 4597
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 3372
Statut Gminy 1956
Wybory do Parlamentu RP - 13 października 2019r. 1893
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 891
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2010 rok 690
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2011 rok 665
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 638
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 608
Konsultacja aktów prawa miejscowego 550
Zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 548
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2003 547
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 477
Program ochrony środowiska 468
Środowisko 461
Informacja o pomocy publicznej 459
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 411
Uchwała Nr XLIII/733/2001 366
Informacje o wykonaniu budżetu 355
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 352
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 346
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2018 334
Podział miasta na stałe obwody głosowania 324
Strategia Promocji 312
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 310
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 310
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 309
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 306
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2008 rok 298
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 295
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 289
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2007 rok 285
Ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych zmienionego w ramach aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014-2024” 278
Wybory 272
ROK 2018 269
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2012 rok 269
Podstrefa SSE Ostrowiec Świętokrzyski - kompleks inwestycyjny ,,Bałtowska" 259
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2009 rok 258
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Rodzinny Piknik Profilaktyczny" 239
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 229
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarządzone na 8 listopada 2015 r. 228
Podział miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 226
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 223
Samsonowicza 1,6946 ha 211
Zagłoby 3,0051 ha 209
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2017 201
Informacja o majątku jednostki samorządu terytorialnego 198
Iłżecka 0,7585 ha 191
Samsonowicza 11,697 ha 191
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 920
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 574
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 530
Biuro Wystaw Artystycznych 494
Miejskie Centrum Kultury 424
Przedszkole Publiczne nr 15 415
Miejska Biblioteka Publiczna 411
Przedszkole Publiczne nr 21 410
Centrum Kształcenia Ustawicznego 400
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 382
Przedszkole Publiczne nr 7 326
Zakład Usług Miejskich 309
Przedszkole Publiczne nr 11 306
Przedszkole Publiczne nr 16 302
Przedszkole Publiczne nr 19 270
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 266
Przedszkole Publiczne nr 12 262
Targowiska Miejskie 254
Straż Miejska 247
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 245
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 240
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 231
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 205
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 191
Przedszkole Publiczne nr 5 184
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 177
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 685
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 671
Rady Nadzorcze 608
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 578
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 557
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 525
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 464
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 462
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. 441
Zarządy Spółek 394

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij