Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 11080
Kierownictwo Urzędu 2062
Konta bankowe 2015
Jarosław Górczyński 1441
Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 1146
Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 r. 1081
Godziny pracy 1032
Agnieszka Rogalińska 996
nabór na wolne stanowisko pracy do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży 990
OBWIESZCZENIA STAROSTY OSTROWIECKIEGO - 2019 rok 707
Łukasz Dybiec 675
Anna Niedbała 659
Aneta Pierścińska - Maruszewska 644
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 617
I. Informacje ogólne o petycjach 611
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2019 r. 577
Artur Łakomiec 557
Audyt wewnętrzny 522
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkola/szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 487
Piotr Węglewicz 486
Łukasz Witkowski 476
Obowiązek informacyjny 475
Archiwalni urzędnicy 474
Dariusz Wojtas 466
Dominik Smoliński 465
Marzena Dębniak 460
Artur Majcher 459
Magdalena Salwerowicz 457
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 445
Zbigniew Bień 432
Piotr Dasios 420
Mariusz Kosiarz 414
Aneta Stachurska 413
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 408
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 408
K56 - Przyjęcie wniosku i wydanie dowodu osobistego 402
Zbigniew Żak 401
Renata Olszańska 399
Agnieszka Batóg 392
Budowa drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 391
Jolanta Sienniak 382
Wykonanie remontu ul. Siennieńskiej na długości 340mb w Ostrowcu Świętokrzyskim 377
Elżbieta Pichór 373
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 370
Paweł Górniak 352
Marta Dobrowolska - Wesołowska 346
Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia klas językowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 344
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 4 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej 340
Archiwalni pracownicy jednostek 331
Małgorzata Sroczyńska 321
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jarosław Górczyński 2693
Zarządzenie nr IV/242/2018 219
Zarządzenie nr IV/258/2018 183
Zarządzenie nr IV/277/2018 180
Zarządzenie nr IV/221/2018 169
Zarządzenie nr IV/246/2018 116
Zarządzenie nr IV/249/2018 111
Zarządzenie nr IV/250/2018 111
Zarządzenie nr IV/247/2018 110
Zarządzenie nr IV/275/2018 110
Zarządzenie nr IV/253/2018 104
Zarządzenie nr IV/251/2018 102
Zarządzenie nr IV/254/2018 96
Zarządzenie nr IV/276/22018 95
Zarządzenie nr IV/245/2018 94
Zarządzenie nr IV/252/2018 94
Zarządzenie nr IV/261/2018 94
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 92
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 92
Zarządzenie nr IV/217/2018 89
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 87
Zarządzenie nr IV/219/2018 87
Zarządzenie nr IV/237/2018 87
Zarządzenie nr IV/210/2018 86
Zarządzenie nr IV/248/2018 86
Zarządzenie nr IV/229/2018 85
Zarządzenie nr IV/226/2018 84
Zarządzenie nr IV/256/2018 84
Zarządzenie nr IV/214/2018 83
Zarządzenie nr IV/235/2018 82
2003-01-21 - Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 6 - 21 81
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 81
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 81
Zarządzenie nr IV/259/2018 80
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 79
Zarządzenie Nr IV/196/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 79
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 79
Zarządzenie nr IV/228/2018 79
Zarządzenie nr IV/260/2018 79
Zarządzenie Nr IV/198/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 78
Zarządzenie Nr IV/200/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 78
Zarządzenie nr IV/241/2018 78
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 78
Zarządzenie nr IV/238/2018 77
Zarządzenie nr IV/257/2018 77
Zarządzenie Nr IV/166/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu Studium Uwarunkowań... 76
Zarządzenie Nr IV/184/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia warunków nabycia nieruchomości 76
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 76
Zarządzenie Nr IV/197/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 75
Zarządzenie nr IV/255/2018 75
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018-2023 3691
Kaszuba Dariusz 999
Strojny Daniel 981
Łata Mariusz 937
Interpelacje Radnych Rady Miasta 896
Pietruszka Aron 843
Pikus Joanna 710
Sajda Włodzimierz 678
Stec Włodzimierz 658
Choinka Stanisław 643
Skład Komisji Budżetu 613
Woźnicka - Kuzdak Marta 596
2010-04-29 541
Marzec Marcin 534
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 527
Renduda - Dudek Irena 525
Kutryba Kamil 518
Głąb Artur 503
Giemza Marek 480
Pałka Andrzej 459
Zawadzki Artur 408
Stelmasik Kamil 405
Wrona Jerzy 403
Skład Komisji Rewizyjnej 352
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 345
Dariusz Wierzbiński 264
Uba Urszula 251
rok 2010 250
Długosz Kamil 246
Czeremcha Mateusz 242
Kowalczyk-Kwiecień Irena 239
Celebański Paweł 232
Zapis wideo Sesji Rady Miasta 222
2009-07-21 212
Skład Komisji Samorządowej 208
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 204
Duda Renata 203
Skład Komisji ds. Rodziny 200
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 200
Uchwała Nr XXXVI/90/2016 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 195
Krysa Małgorzata 187
Wójcik Karol 181
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej 171
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 160
Uchwała nr LX/62/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 155
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 147
2018r. 139
Maj Grażyna 139
Uchwała nr LIX/46/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023 138
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 133
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 11030
Wybory samorządowe 2018 4569
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2276
Statut Gminy 1901
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 761
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2010 rok 651
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2011 rok 626
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 507
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 485
Konsultacja aktów prawa miejscowego 469
Środowisko 427
Zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 410
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2003 391
Informacja o pomocy publicznej 381
Program ochrony środowiska 357
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 353
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 306
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 290
Uchwała Nr XLIII/733/2001 286
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 282
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 276
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2018 268
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2008 rok 259
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 255
Strategia Promocji 244
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 236
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2012 rok 236
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 235
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2007 rok 233
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2009 rok 225
Wybory 225
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 221
ROK 2018 215
Ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych zmienionego w ramach aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014-2024” 213
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarządzone na 8 listopada 2015 r. 192
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 188
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 182
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 174
Podstrefa SSE Ostrowiec Świętokrzyski - kompleks inwestycyjny ,,Bałtowska" 173
Informacje o wykonaniu budżetu 166
Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej 164
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2017 161
Informacja o majątku jednostki samorządu terytorialnego 160
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Rodzinny Piknik Profilaktyczny" 160
Zagłoby 3,0051 ha 155
Iłżecka 0,7585 ha 147
Samsonowicza 1,6946 ha 144
Informacja o majątku publicznym 143
Samsonowicza 11,697 ha 141
Uchwała Nr LXVI/758/1998 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 09 czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji (Gminy Ostrowiec Św. i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszo 136
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 663
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 444
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 387
Biuro Wystaw Artystycznych 377
Miejska Biblioteka Publiczna 317
Przedszkole Publiczne nr 21 313
Miejskie Centrum Kultury 302
Przedszkole Publiczne nr 15 295
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 293
Centrum Kształcenia Ustawicznego 282
Publiczne Gimnazjum nr 5 262
Publiczne Gimnazjum nr 3 260
Przedszkole Publiczne nr 7 237
Zakład Usług Miejskich 231
Przedszkole Publiczne nr 11 215
Przedszkole Publiczne nr 16 211
Targowiska Miejskie 193
Straż Miejska 187
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 180
Przedszkole Publiczne nr 12 178
Publiczne Gimnazjum nr 1 173
Przedszkole Publiczne nr 19 171
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 166
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 149
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 141
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 133
Przedszkole Publiczne nr 5 132
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 127
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 123
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 542
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 514
Rady Nadzorcze 502
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 428
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 382
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 366
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 329
Zarządy Spółek 325
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. 321
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 311

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij