Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 9439
Kierownictwo Urzędu 1717
Konta bankowe 1619
Jarosław Górczyński 1227
Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 1091
Agnieszka Rogalińska 836
nabór na wolne stanowisko pracy do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży 769
Godziny pracy 761
OBWIESZCZENIA STAROSTY OSTROWIECKIEGO - 2019 rok 623
Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 r. 611
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 555
Anna Niedbała 554
Łukasz Dybiec 550
Artur Łakomiec 544
I. Informacje ogólne o petycjach 540
Aneta Pierścińska - Maruszewska 507
Audyt wewnętrzny 468
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2019 r. 447
Marzena Dębniak 444
Archiwalni urzędnicy 434
Piotr Dasios 410
Obowiązek informacyjny 409
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 395
Dariusz Wojtas 390
Magdalena Salwerowicz 377
Artur Majcher 373
Dominik Smoliński 367
Piotr Węglewicz 367
Mariusz Kosiarz 363
Elżbieta Pichór 358
Łukasz Witkowski 355
Zbigniew Bień 352
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 346
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 336
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 334
Aneta Stachurska 325
Renata Olszańska 322
Wykonanie remontu ul. Siennieńskiej na długości 340mb w Ostrowcu Świętokrzyskim 309
Zbigniew Żak 306
Agnieszka Batóg 301
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 4 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej 301
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego osób na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 294
Marta Dobrowolska - Wesołowska 286
Małgorzata Sroczyńska 278
Dostawa i montaż 40 wiat przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim 277
Archiwalni pracownicy jednostek 274
Paweł Górniak 270
Jolanta Sienniak 260
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkola/szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 259
Łukasz Madej 258
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jarosław Górczyński 2123
Zarządzenie nr IV/277/2018 167
Zarządzenie nr IV/242/2018 165
Zarządzenie nr IV/258/2018 142
Zarządzenie nr IV/221/2018 131
Zarządzenie nr IV/250/2018 102
Zarządzenie nr IV/249/2018 101
Zarządzenie nr IV/246/2018 99
Zarządzenie nr IV/275/2018 98
Zarządzenie nr IV/247/2018 96
Zarządzenie nr IV/251/2018 92
Zarządzenie nr IV/253/2018 87
Zarządzenie nr IV/261/2018 84
Zarządzenie nr IV/276/22018 83
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 82
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 81
Zarządzenie nr IV/245/2018 81
Zarządzenie nr IV/252/2018 81
Zarządzenie nr IV/254/2018 80
Zarządzenie nr IV/217/2018 78
Zarządzenie nr IV/237/2018 77
Zarządzenie nr IV/219/2018 76
Zarządzenie nr IV/210/2018 74
Zarządzenie nr IV/229/2018 74
Zarządzenie nr IV/248/2018 74
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 73
Zarządzenie nr IV/214/2018 73
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 72
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 72
Zarządzenie nr IV/235/2018 72
Zarządzenie nr IV/256/2018 72
Zarządzenie nr IV/259/2018 72
2003-01-21 - Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 6 - 21 71
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 71
Zarządzenie nr IV/226/2018 71
Zarządzenie Nr IV/196/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 70
Zarządzenie Nr IV/200/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 70
Zarządzenie nr IV/228/2018 70
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 69
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 69
Zarządzenie Nr IV/166/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu Studium Uwarunkowań... 68
Zarządzenie nr IV/241/2018 68
Zarządzenie nr IV/260/2018 68
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 66
Zarządzenie Nr IV/197/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 65
Zarządzenie nr IV/238/2018 65
Zarządzenie nr IV/255/2018 65
Zarządzenie nr IV/257/2018 65
Zarządzenie Nr IV/184/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia warunków nabycia nieruchomości 64
Zarządzenie Nr IV/198/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 61
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018-2023 2735
Kaszuba Dariusz 841
Strojny Daniel 827
Łata Mariusz 824
Pietruszka Aron 725
Pikus Joanna 597
Stec Włodzimierz 571
Choinka Stanisław 564
Sajda Włodzimierz 538
Skład Komisji Budżetu 517
Woźnicka - Kuzdak Marta 509
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 499
Marzec Marcin 475
Renduda - Dudek Irena 470
Głąb Artur 445
Kutryba Kamil 445
Giemza Marek 414
2010-04-29 379
Pałka Andrzej 379
Zawadzki Artur 357
Wrona Jerzy 354
Stelmasik Kamil 338
Interpelacje Radnych Rady Miasta 292
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 283
Skład Komisji Rewizyjnej 278
Dariusz Wierzbiński 238
Długosz Kamil 237
Uba Urszula 236
Celebański Paweł 221
Kowalczyk-Kwiecień Irena 221
rok 2010 201
Skład Komisji Samorządowej 185
Krysa Małgorzata 177
Skład Komisji ds. Rodziny 175
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 173
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 172
2009-07-21 169
Czeremcha Mateusz 164
Zapis wideo Sesji Rady Miasta 162
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej 159
Uchwała Nr XXXVI/90/2016 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 157
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 140
Duda Renata 133
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 132
Uchwała nr LX/62/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 131
2018r. 127
Uchwała nr LIX/46/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023 122
Wójcik Karol 115
27 kwietnia 2018 r. 110
2009-03-30 109
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 9296
Wybory samorządowe 2018 4565
Statut Gminy 1880
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 691
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2010 544
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2011 535
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 455
Konsultacja aktów prawa miejscowego 428
Środowisko 391
Budżet - lata ubiegłe 377
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 374
Budżet Gminy na rok 2016 i 2017 345
Zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 331
Informacja o pomocy publicznej 323
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2003 304
Program ochrony środowiska 284
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 284
Wybory do parlamentu UE 268
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 267
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 264
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 236
Uchwała Nr XLIII/733/2001 233
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 229
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2008 227
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 216
Informacje o wykonaniu budżetu za 2018 rok 211
Strategia Promocji 209
Wybory 207
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2012 206
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2007 205
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 205
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 202
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2009 198
ROK 2018 197
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 189
Ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych zmienionego w ramach aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014-2024” 185
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarządzone na 8 listopada 2015 r. 179
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 167
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 167
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 161
Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej 160
Informacje o wykonaniu budżetu 2017rok 137
Podstrefa SSE Ostrowiec Świętokrzyski - kompleks inwestycyjny ,,Bałtowska" 136
Informacja o majątku jednostki samorządu terytorialnego 134
Iłżecka 0,7585 ha 131
Zagłoby 3,0051 ha 127
Informacja o majątku publicznym 126
Samsonowicza 11,697 ha 123
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Mania Działania" 123
Samsonowicza 1,6946 ha 122
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 535
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 354
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 308
Biuro Wystaw Artystycznych 306
Miejska Biblioteka Publiczna 255
Przedszkole Publiczne nr 21 241
Miejskie Centrum Kultury 236
Przedszkole Publiczne nr 15 235
Centrum Kształcenia Ustawicznego 232
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 232
Publiczne Gimnazjum nr 5 207
Publiczne Gimnazjum nr 3 202
Zakład Usług Miejskich 193
Przedszkole Publiczne nr 7 182
Przedszkole Publiczne nr 16 181
Przedszkole Publiczne nr 11 176
Targowiska Miejskie 165
Straż Miejska 159
Przedszkole Publiczne nr 12 152
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 151
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 151
Publiczne Gimnazjum nr 1 148
Przedszkole Publiczne nr 19 140
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 126
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 119
Przedszkole Publiczne nr 5 110
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 109
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 108
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 107
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 479
Rady Nadzorcze 447
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 443
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 372
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 326
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 322
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 295
Zarządy Spółek 287
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. 270
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 267

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij