Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1835
Kierownictwo urzędu 366
Stan zatrudnienia 312
Obowiązek informacyjny 228
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko ds. zieleni i utrzymania czystości w Wydziale Infrastruktury Komunalnej 200
wyniki naboru - stanowisko ds. zieleni i utrzymania czystości w Wydz. Infrastruktury Komunalnej 164
I. Informacje ogólne o petycjach 143
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 141
Mariusz Kosiarz 138
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 126
Konta bankowe 123
Godziny pracy 118
Agnieszka Rogalińska 112
Wojciech Serwin 100
Elżbieta Pichór 99
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2018 r. 98
Anna Niedbała 97
1. Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 91
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 84
Audyt wewnętrzny 80
Magdalena Salwerowicz 79
KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA I INNE INFORMACJE 77
Łukasz Dybiec 73
Regulamin Organizacyjny 73
Dariusz Wojtas 72
Zdzisław Foremniak 71
Artur Majcher 70
Dagmara Majdak 70
Dostawa i montaż 40 wiat przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim 69
Postępowania zakończone 69
Małgorzata Sroczyńska 68
OBWIESZCZENIA STAROSTY OSTROWIECKIEGO - 2018 rok 68
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 67
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej), zlokalizowanej na działce nr 3 (Obr. 39, ark. 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z odtworzeniem terenu”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej) II” 66
Ogłoszenia 66
Artur Łakomiec 65
Zgromadzenia Publiczne 65
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego osób na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 62
Wykonanie remontu ul. Siennieńskiej na długości 340mb w Ostrowcu Świętokrzyskim 62
Jarosław Rusiecki 60
Sprzedaż trzynastu niezabudowanych działek w rejonie ulic: Jana Milewskiego - Leśny Zakątek w Ostrowcu Świętokrzyskim 58
Montaż platformy przyschodowej wewnętrznej będącej w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 57
Anna Targowska 56
Joanna Pasternak 56
Aneta Pierścińska - Maruszewska 55
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 6 (obr. 1, ark. 5) o powierzchni 0,1999ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Las Rzeczki, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00007146/4. 54
Zbigniew Żak 54
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 53
Zbigniew Bień 53
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w 2017 roku 50
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 595
Jarosław Górczyński 172
Marzena Dębniak 135
Interpretacje podatkowe Prezydenta Miasta 33
Zarządzenie nr IV/277/2018 33
Zawodnicy otrzymujący stypendium sportowe Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 33
Lista zawodników otrzymujących stypendium sportowe Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2007 roku zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr L/545/2006 00 z dnia 4 kwietnia 2006 roku 29
Ogłoszenie o okresie naboru wniosków o stypendia sportowe Prezydenta Miasta 19
Zarządzenie nr IV/250/2018 19
Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa 18
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 18
Zarządzenie nr IV/246/2018 18
Zarządzenie nr IV/248/2018 18
Zarządzenie nr IV/261/2018 18
Lista zawodników otrzymujących stypendium sportowe Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w roku 2007 na dzień 2007-04-04 zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr L/545/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 roku 17
Zarządzenie nr IV/245/2018 17
Zarządzenie nr IV/247/2018 17
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 16
Zarządzenie nr IV/219/2018 16
Zarządzenie nr IV/249/2018 16
Archiwalne listy zawodników otrzymujących stypendia sportowe 15
Lista zawodników otrzymujących stypendium sportowe Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr L/545/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 roku 15
Zarządzenie nr IV/221/2018 15
Zarządzenie nr IV/235/2018 15
Zarządzenie nr IV/251/2018 15
Zarządzenie nr IV/252/2018 15
Zarządzenie nr IV/253/2018 15
Zarządzenie nr IV/258/2018 15
Zarządzenie nr IV/259/2018 15
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 14
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 14
Zarządzenie nr IV/214/2018 14
Zarządzenie nr IV/254/2018 14
Zarządzenie nr IV/256/2018 14
Zarządzenie nr IV/260/2018 14
Zarządzenie nr IV/276/22018 14
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 13
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 13
Zarządzenie nr IV/217/2018 13
Zarządzenie nr IV/242/2018 13
Zarządzenie nr IV/275/2018 13
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 13
Zarządzenie nr IV/210/2018 12
Zarządzenie nr IV/228/2018 12
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 11
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 11
Zarządzenie nr IV/229/2018 11
Zarządzenie nr IV/238/2018 11
Zarządzenie nr IV/255/2018 11
Zarządzenie nr IV/257/2018 11
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2014-2018 508
Pietruszka Aron 82
Renduda - Dudek Irena 79
Łata Mariusz 77
Pikus Joanna 69
Marzec Marcin 65
Kaszuba Dariusz 62
Głąb Artur 60
Strojny Daniel 58
Choinka Stanisław 55
Stec Włodzimierz 55
Kutryba Kamil 51
Długosz Kamil 47
Kowalczyk-Kwiecień Irena 47
Skład Komisji Budżetu 47
Woźnicka - Kuzdak Marta 47
Celebański Paweł 44
Pałka Andrzej 42
Stelmasik Kamil 42
Krysa Małgorzata 41
Wrona Jerzy 41
Uba Urszula 39
Zawadzki Artur 38
2018r. 37
Sajda Włodzimierz 36
Uchwała nr LIX/46/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023 33
Giemza Marek 32
Skład Komisji Rewizyjnej 29
Uchwała nr LIX/45/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. 29
Skład Komisji Samorządowej 26
27 kwietnia 2018 r. 25
2017 r. 24
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 23
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej 21
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 21
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 20
Uchwała Nr LX/47/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2017 rok 20
Uchwała Nr LVIII/44/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 19
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 19
14 czerwca 2018 r. 18
Protokoły z posiedzeń Komisji ds. Rodziny 18
Uchwała Nr LVIII/40/2018 - zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości po 18
Uchwała nr LX/48/2018 - w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2017 rok 18
Uchwała Nr LX/49/2018 - w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim 18
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 18
2009-07-21 17
rok 2010 17
Skład Komisji ds. Rodziny 17
Uchwała nr LX/57/2018 - w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim 17
Uchwała nr LX/62/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 17
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 1588
Statut Gminy 430
Środowisko 268
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 146
Wybory samorządowe 2018 145
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 115
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 113
Budżet 104
Informacja o pomocy publicznej 97
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 89
Wybory 79
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Mania Działania" 69
Nabycie i zbycie nieruchomości 59
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 6 (obr. 1, ark. 5) o powierzchni 0,1999ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Las Rzeczki, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00007146/4. 54
Podział miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 53
Podział miasta na stałe obwody głosowania 50
Konsultacja aktów prawa miejscowego 48
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 48
Budżet - lata ubiegłe 46
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2012 38
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku 37
Informacje o wykonaniu budżetu za 2018 rok 36
Informacje o wykonaniu budżetu 2017rok 35
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 32
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2009 32
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2011 32
Zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 32
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 31
Archiwalne wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę 30
Informacja o majątku publicznym 30
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2008 30
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 30
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 30
ROK 2018 29
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2010 28
Program "Ostrowiecka Rodzina 3+" 28
Program ochrony środowiska 28
Strategia Promocji 28
Iłżecka 0,7585 ha 27
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 27
Samsonowicza 11,697 ha 27
Sprawozdanie zbiorcze za rok 2017 27
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 26
Karty informacyjne dla decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich i postanowień 26
Podstrefa SSE Ostrowiec Świętokrzyski - tereny inwestycyjne ,,Bałtowska" 26
karty informacyjne typu A/2018 25
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 25
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2016 24
Oferty bez konkursów 24
Sprawozdanie zbiorcze za rok 2016 23
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 126
Biuro Wystaw Artystycznych 67
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 60
Zakład Usług Miejskich 56
Miejska Biblioteka Publiczna 54
Centrum Kształcenia Ustawicznego 47
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 46
Miejskie Centrum Kultury 41
Targowiska Miejskie 39
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 37
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 37
Przedszkole Publiczne Nr 7 30
Przedszkole Publiczne Nr 21 29
Przedszkole Publiczne Nr 12 28
Przedszkole Publiczne Nr 11 27
Przedszkole Publiczne Nr 16 27
Publiczne Gimnazjum Nr 1 26
Publiczne Gimnazjum Nr 3 26
Straż Miejska 26
Przedszkole Publiczne Nr 15 25
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 25
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 24
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 22
Przedszkole Publiczne Nr 5 21
Publiczne Gimnazjum Nr 5 20
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 19
Przedszkole Publiczne Nr 19 18
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 16
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 16
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 106
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 105
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 105
Rady Nadzorcze 103
Zarządy Spółek 89
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 75
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 70
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 68
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. 66
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 56
Archiwalne informacje dotyczące prywatyzacji MPRD Sp. z o.o. 38

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij