Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 18327
Konta bankowe 3804
Kierownictwo Urzędu 3579
Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 r. 2723
nabór na wolne stanowisko pracy do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży 2492
Godziny pracy 2398
Jarosław Górczyński 2096
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Organizacja i prowadzenie PSZOK 1622
Agnieszka Rogalińska 1477
K56 - Przyjęcie wniosku i wydanie dowodu osobistego 1247
Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 1242
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2020 r. 1151
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 1010
Łukasz Dybiec 997
Anna Niedbała 994
I. Informacje ogólne o petycjach 994
Aneta Pierścińska - Maruszewska 990
Dominik Smoliński 976
Audyt wewnętrzny 880
Łukasz Witkowski 866
Artur Majcher 758
Dariusz Wojtas 755
Piotr Węglewicz 739
Magdalena Salwerowicz 732
Ewa Orłowska 691
Renata Olszańska 685
Agnieszka Batóg 684
Zbigniew Bień 676
Obowiązek informacyjny 666
Aneta Stachurska 662
Archiwalni urzędnicy 659
Zbigniew Żak 646
Jolanta Sienniak 637
Artur Łakomiec 636
Marzena Dębniak 630
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 618
Mariusz Tomasik 609
Mariusz Kosiarz 590
Krzysztof Kowalski 588
Paweł Górniak 571
Marta Dobrowolska - Wesołowska 568
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 562
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 549
Protokoły pokontrolne rok 2015 527
Budowa drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 507
Archiwalni pracownicy jednostek 500
Wykonanie remontu ul. Siennieńskiej na długości 340mb w Ostrowcu Świętokrzyskim 497
K57 - Dokonanie zameldowania, wymeldowania 491
Piotr Dasios 487
Agnieszka Szmalec 483
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jarosław Górczyński 4701
Zarządzenie nr IV/242/2018 326
Zarządzenie nr IV/258/2018 267
Zarządzenie nr IV/221/2018 250
Zarządzenie nr IV/277/2018 244
Zarządzenie nr IV/246/2018 175
Zarządzenie nr IV/247/2018 175
Zarządzenie nr IV/249/2018 173
Zarządzenie nr IV/250/2018 170
Zarządzenie nr IV/253/2018 169
Zarządzenie nr IV/251/2018 168
Zarządzenie nr IV/275/2018 162
Zarządzenie nr IV/245/2018 157
Zarządzenie nr IV/254/2018 157
Zarządzenie nr IV/252/2018 156
Zarządzenie Nr IV/198/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 149
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 148
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 148
Zarządzenie nr IV/276/2018 148
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 147
Zarządzenie Nr IV/197/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 145
Zarządzenie nr IV/217/2018 145
Zarządzenie nr IV/248/2018 145
Zarządzenie Nr IV/196/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 144
Zarządzenie nr IV/261/2018 144
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 143
Zarządzenie Nr IV/200/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 141
Zarządzenie nr IV/241/2018 138
Zarządzenie nr IV/210/2018 137
Zarządzenie nr IV/226/2018 137
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 135
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 135
Zarządzenie nr IV/237/2018 134
2003-01-21 - Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 6 - 21 133
Zarządzenie nr IV/214/2018 133
Zarządzenie nr IV/219/2018 132
Zarządzenie nr IV/235/2018 130
Zarządzenie nr IV/259/2018 130
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 130
Zarządzenie nr IV/256/2018 129
Zarządzenie nr IV/257/2018 129
Zarządzenie Nr IV/184/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia warunków nabycia nieruchomości 127
Zarządzenie nr IV/229/2018 126
Zarządzenie nr IV/238/2018 125
Zarządzenie nr IV/255/2018 124
Zarządzenie nr IV/228/2018 123
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 122
Zarządzenie Nr IV/166/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu Studium Uwarunkowań... 122
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 121
Zarządzenie nr IV/260/2018 119
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018-2023 7521
Interpelacje Radnych Rady Miasta 2602
Pietruszka Aron 1691
Strojny Daniel 1496
Kaszuba Dariusz 1399
Łata Mariusz 1352
Stec Włodzimierz 1103
Pikus Joanna 1072
Sajda Włodzimierz 974
Choinka Stanisław 945
Woźnicka - Kuzdak Marta 899
Skład Komisji Budżetu 866
Kutryba Kamil 824
Renduda - Dudek Irena 787
Marzec Marcin 775
2010-04-29 751
Głąb Artur 729
Giemza Marek 715
Stelmasik Kamil 685
Pałka Andrzej 684
Wrona Jerzy 653
Zawadzki Artur 622
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 617
Zapis wideo Sesji Rady Miasta 597
Czeremcha Mateusz 536
Skład Komisji Rewizyjnej 528
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 502
Duda Renata 474
Dariusz Wierzbiński 428
Uchwała Nr XXXVI/90/2016 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 395
Wójcik Karol 376
Kowalczyk-Kwiecień Irena 351
rok 2010 351
Celebański Paweł 331
Uba Urszula 329
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 318
Maj Grażyna 316
Długosz Kamil 312
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 311
Skład Komisji Samorządowej 311
Skład Komisji ds. Rodziny 297
2009-07-21 292
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 283
Krysa Małgorzata 269
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 264
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej RM 263
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 260
Uchwała nr LX/62/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 260
2018r. 247
Morycińska Bożenna 246
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 17848
Wybory samorządowe 2018 4615
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 3486
Wybory do Parlamentu RP - 13 października 2019r. 2028
Statut Gminy 2005
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1051
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2010 rok 714
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 689
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 687
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2011 rok 683
Konsultacja aktów prawa miejscowego 622
Zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 602
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2003 598
Środowisko 528
Program ochrony środowiska 519
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 508
Informacja o pomocy publicznej 505
Informacje o wykonaniu budżetu 483
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 445
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 401
Uchwała Nr XLIII/733/2001 394
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 381
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2018 376
Strategia Promocji 375
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 370
Podział miasta na stałe obwody głosowania 364
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 363
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 358
Podstrefa SSE Ostrowiec Świętokrzyski - kompleks inwestycyjny ,,Bałtowska" 355
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 335
Ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych zmienionego w ramach aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014-2024” 330
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 330
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 329
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2008 rok 321
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2007 rok 307
ROK 2018 301
Wybory 295
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2012 rok 290
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2009 rok 282
Zagłoby 3,0051 ha 268
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 264
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 259
Podział miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 258
Raport o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2018 r. 256
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Rodzinny Piknik Profilaktyczny" 256
Samsonowicza 1,6946 ha 252
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarządzone na 8 listopada 2015 r. 248
Samsonowicza 11,697 ha 232
Informacja o majątku jednostki samorządu terytorialnego 230
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2017 228
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1109
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 684
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 669
Biuro Wystaw Artystycznych 593
Miejskie Centrum Kultury 514
Miejska Biblioteka Publiczna 498
Centrum Kształcenia Ustawicznego 485
Przedszkole Publiczne nr 15 482
Przedszkole Publiczne nr 21 457
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 419
Zakład Usług Miejskich 391
Przedszkole Publiczne nr 11 384
Przedszkole Publiczne nr 16 373
Przedszkole Publiczne nr 7 361
Przedszkole Publiczne nr 19 343
Targowiska Miejskie 331
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 328
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 327
Przedszkole Publiczne nr 12 309
Straż Miejska 309
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 283
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 276
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 264
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 249
Przedszkole Publiczne nr 5 223
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 216
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 771
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 757
Rady Nadzorcze 697
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 695
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 645
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 626
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 556
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 532
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w likwidacji 526
Zarządy Spółek 443
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 67

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij