Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 22916
Konta bankowe 6378
Kierownictwo Urzędu 4683
Godziny pracy 3513
nabór na wolne stanowisko pracy do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży 3236
Jarosław Górczyński 3104
Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 r. 2754
Przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego (KS-WSO-1) 2096
Agnieszka Rogalińska 1974
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Organizacja i prowadzenie PSZOK 1899
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2020 r. 1494
Anna Niedbała 1413
Łukasz Dybiec 1326
I. Informacje ogólne o petycjach 1322
Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 1289
Dominik Smoliński 1259
Dariusz Wojtas 1250
Aneta Pierścińska - Maruszewska 1234
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 1224
Łukasz Witkowski 1170
Audyt wewnętrzny 1066
Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa 1026
Anna Stojek 1020
Dokonanie czynności zameldowania, wymeldowania (KS-WSO-2) 998
Artur Majcher 996
Magdalena Salwerowicz 993
Piotr Węglewicz 940
Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa 913
Agnieszka Batóg 911
Artur Łakomiec 911
Ewa Orłowska 903
Zbigniew Bień 888
Aneta Stachurska 847
Renata Olszańska 844
Zbigniew Żak 832
Paweł Górniak 807
Obowiązek informacyjny 798
Mariusz Kosiarz 770
Piotr Dasios 751
Jolanta Sienniak 747
Marta Dobrowolska - Wesołowska 745
Archiwalni urzędnicy 733
Krzysztof Kowalski 731
Marzena Dębniak 708
Mariusz Pasternak 699
Artur Łakomiec 696
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 685
Elżbieta Jadwiga Pomiankiewicz 638
Beata Duda 619
Agnieszka Szmalec 617
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jarosław Górczyński 6458
Zarządzenie nr IV/242/2018 364
Zarządzenie nr IV/258/2018 296
Zarządzenie nr IV/277/2018 289
Zarządzenie nr IV/221/2018 282
Zarządzenie nr IV/246/2018 214
Zarządzenie nr IV/247/2018 213
Zarządzenie nr IV/249/2018 211
Zarządzenie nr IV/250/2018 208
Zarządzenie nr IV/253/2018 205
Zarządzenie nr IV/251/2018 202
Zarządzenie nr IV/275/2018 202
Zarządzenie nr IV/245/2018 199
Zarządzenie nr IV/276/2018 197
Zarządzenie nr IV/254/2018 195
Zarządzenie nr IV/252/2018 193
Zarządzenie Nr IV/198/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 190
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 186
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 186
Zarządzenie Nr IV/197/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 184
Zarządzenie nr IV/217/2018 184
Zarządzenie nr IV/248/2018 183
Zarządzenie Nr IV/200/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 181
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 181
Zarządzenie Nr IV/196/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 180
Zarządzenie nr IV/261/2018 180
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 179
Zarządzenie nr IV/241/2018 175
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 171
Zarządzenie nr IV/210/2018 171
2003-01-21 - Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 6 - 21 170
Zarządzenie nr IV/226/2018 168
Zarządzenie nr IV/259/2018 168
Zarządzenie nr IV/214/2018 167
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 165
Zarządzenie nr IV/229/2018 165
Zarządzenie nr IV/237/2018 164
Zarządzenie nr IV/256/2018 164
Zarządzenie Nr IV/184/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia warunków nabycia nieruchomości 163
Zarządzenie nr IV/219/2018 163
Zarządzenie nr IV/235/2018 163
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 163
Zarządzenie nr IV/257/2018 158
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 157
Zarządzenie Nr IV/166/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu Studium Uwarunkowań... 157
Zarządzenie nr IV/255/2018 157
Zarządzenie nr IV/228/2018 155
Zarządzenie nr IV/238/2018 155
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 152
Zarządzenie nr IV/260/2018 150
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018-2023 9915
Interpelacje Radnych Rady Miasta 3132
Pietruszka Aron 1965
Strojny Daniel 1931
Łata Mariusz 1649
Kaszuba Dariusz 1648
Stec Włodzimierz 1398
Pikus Joanna 1356
Choinka Stanisław 1186
Woźnicka - Kuzdak Marta 1122
Sajda Włodzimierz 1097
Kutryba Kamil 1068
Marzec Marcin 986
Renduda - Dudek Irena 986
Skład Komisji Budżetu 971
Stelmasik Kamil 926
Głąb Artur 925
Giemza Marek 908
Zapis wideo Sesji Rady Miasta 890
Czeremcha Mateusz 829
Pałka Andrzej 813
Wrona Jerzy 805
2010-04-29 791
Zawadzki Artur 781
Duda Renata 678
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 666
Skład Komisji Rewizyjnej 587
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 573
Uchwała Nr XXXVI/90/2016 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 555
Dariusz Wierzbiński 532
Wójcik Karol 527
Maj Grażyna 430
Kowalczyk-Kwiecień Irena 429
Celebański Paweł 405
Uba Urszula 397
Długosz Kamil 383
rok 2010 382
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 382
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 369
Skład Komisji Samorządowej 363
Morycińska Bożenna 357
Skład Komisji ds. Rodziny 343
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 339
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 330
Krysa Małgorzata 327
Uchwała nr LX/62/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 324
2009-07-21 319
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 316
2018r. 303
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej RM 297
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 20319
Wybory samorządowe 2018 4653
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 3826
Statut Gminy 2087
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1296
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 807
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 806
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2010 rok 750
Konsultacja aktów prawa miejscowego 744
Informacje o wykonaniu budżetu 739
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2011 rok 724
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2003 677
Środowisko 632
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św-skiego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP w dn. 28.06.2020 r. 604
Program ochrony środowiska 594
Informacja o pomocy publicznej 588
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 551
Raport o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2018 r. 548
Podział miasta na stałe obwody głosowania 515
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 487
Podstrefa SSE Ostrowiec Świętokrzyski - kompleks inwestycyjny ,,Bałtowska" 482
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 480
Strategia Promocji 468
POSTANOWIENIE NR 94/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 465
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 454
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 447
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 446
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2018 434
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 418
Ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych zmienionego w ramach aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014-2024” 410
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 403
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 375
Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 28 czerwca 2020r. 371
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2008 rok 360
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 360
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 358
ROK 2018 352
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, tj. części działki oznaczonej nr 78/23 (obr.18, ark.IV) poł. przy ul. M.Radwana, z przeznaczeniem pod pawilon handlowy i pod dojście do tego pawilonu. 346
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2007 rok 342
Zagłoby 3,0051 ha 340
Wybory 337
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2012 rok 329
Przypominamy o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim 324
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2019 rok. 316
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2009 rok 314
Samsonowicza 1,6946 ha 311
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 294
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Rodzinny Piknik Profilaktyczny" 288
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarządzone na 8 listopada 2015 r. 283
Iłżecka 0,7585 ha 280
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1331
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 897
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 767
Biuro Wystaw Artystycznych 687
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 687
Miejska Biblioteka Publiczna 618
Miejskie Centrum Kultury 616
Przedszkole Publiczne nr 15 597
Centrum Kształcenia Ustawicznego 590
Przedszkole Publiczne nr 21 528
Przedszkole Publiczne nr 16 493
Przedszkole Publiczne nr 19 479
Przedszkole Publiczne nr 11 473
Zakład Usług Miejskich 471
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 460
Przedszkole Publiczne nr 7 452
Targowiska Miejskie 432
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 431
Przedszkole Publiczne nr 12 407
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 371
Straż Miejska 370
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 369
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 368
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 355
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 314
Przedszkole Publiczne nr 5 304
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 1006
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 955
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 882
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 826
Rady Nadzorcze 821
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 789
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 686
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 648
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w likwidacji 631
Zarządy Spółek 516
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 183

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij