Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 7157
Kierownictwo urzędu 1427
Stan zatrudnienia 1266
Konta bankowe 1164
Jarosław Górczyński 1060
Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 1058
Agnieszka Rogalińska 727
Godziny pracy 576
OBWIESZCZENIA STAROSTY OSTROWIECKIEGO - 2018 rok 572
Artur Łakomiec 529
nabór na wolne stanowisko pracy do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży 519
I. Informacje ogólne o petycjach 472
Anna Niedbała 467
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 459
Łukasz Dybiec 454
Marzena Dębniak 425
Aneta Pierścińska - Maruszewska 421
Piotr Dasios 398
Audyt wewnętrzny 396
Obowiązek informacyjny 379
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2019 r. 362
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 357
Elżbieta Pichór 340
Archiwalni urzędnicy 339
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 333
Mariusz Kosiarz 329
Dariusz Wojtas 321
Ogłoszenia 319
Magdalena Salwerowicz 317
Artur Majcher 313
Dagmara Majdak 309
Piotr Węglewicz 301
Dominik Smoliński 295
Zbigniew Bień 276
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 274
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 273
Łukasz Witkowski 272
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego osób na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 269
Jarosław Rusiecki 259
Aneta Stachurska 253
Dostawa i montaż 40 wiat przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim 251
Renata Olszańska 249
Małgorzata Sroczyńska 245
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 4 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej 244
Wykonanie remontu ul. Siennieńskiej na długości 340mb w Ostrowcu Świętokrzyskim 240
Marta Dobrowolska - Wesołowska 239
Paweł Górniak 236
Zbigniew Żak 236
Agnieszka Batóg 232
Dostawa i montaż częściowego wyposażenia obiektu Browaru (pracowni plastycznej, modelarskiej, rzeźbiarskiej oraz sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych) w ramach projektu pn: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych” 224
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jarosław Górczyński 1638
Zarządzenie nr IV/277/2018 156
Zarządzenie nr IV/242/2018 117
Zarządzenie nr IV/258/2018 108
Zarządzenie nr IV/221/2018 98
Zarządzenie nr IV/250/2018 92
Zarządzenie nr IV/246/2018 88
Zarządzenie nr IV/249/2018 88
Zarządzenie nr IV/251/2018 83
Zarządzenie nr IV/247/2018 81
Zarządzenie nr IV/275/2018 78
Zarządzenie nr IV/253/2018 73
Zarządzenie nr IV/261/2018 72
Zarządzenie nr IV/276/22018 71
Zarządzenie nr IV/245/2018 70
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 69
Zarządzenie nr IV/252/2018 67
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 66
Zarządzenie nr IV/217/2018 66
Zarządzenie nr IV/254/2018 66
Zarządzenie nr IV/219/2018 65
Zarządzenie nr IV/229/2018 65
Zarządzenie nr IV/237/2018 65
Zarządzenie nr IV/248/2018 64
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 62
Zarządzenie nr IV/210/2018 62
Zarządzenie nr IV/235/2018 61
Zarządzenie nr IV/256/2018 61
Zarządzenie nr IV/259/2018 61
2003-01-21 - Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 6 - 21 60
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 60
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 60
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 60
Zarządzenie nr IV/228/2018 60
Zarządzenie nr IV/260/2018 60
Zarządzenie Nr IV/166/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu Studium Uwarunkowań... 59
Zarządzenie Nr IV/196/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 59
Zarządzenie nr IV/214/2018 59
Zarządzenie nr IV/226/2018 58
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 58
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 57
Zarządzenie Nr IV/200/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 57
Zarządzenie nr IV/238/2018 57
Zarządzenie nr IV/241/2018 56
Zarządzenie Nr IV/197/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 55
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 55
Zarządzenie nr IV/255/2018 55
Zarządzenie nr IV/257/2018 55
Zarządzenie Nr IV/184/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia warunków nabycia nieruchomości 54
Zarządzenie Nr IV/198/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 46
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018-2023 1764
Łata Mariusz 713
Strojny Daniel 688
Kaszuba Dariusz 680
Uchwała Nr LVIII/34/2018 - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 669
Pietruszka Aron 640
Uchwała nr LXIV/81/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 613
Pikus Joanna 529
Choinka Stanisław 503
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 472
Stec Włodzimierz 465
Woźnicka - Kuzdak Marta 439
Sajda Włodzimierz 433
Skład Komisji Budżetu 427
Marzec Marcin 417
Renduda - Dudek Irena 407
Głąb Artur 394
Kutryba Kamil 386
Giemza Marek 338
Pałka Andrzej 305
Zawadzki Artur 302
Wrona Jerzy 288
Stelmasik Kamil 283
2010-04-29 242
Skład Komisji Rewizyjnej 220
Uba Urszula 216
Długosz Kamil 211
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 210
Dariusz Wierzbiński 202
Celebański Paweł 201
Kowalczyk-Kwiecień Irena 193
Krysa Małgorzata 157
Skład Komisji ds. Rodziny 156
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 153
Skład Komisji Samorządowej 152
rok 2010 150
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 146
2009-07-21 133
Plan pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i jej komisji na 2010 rok 133
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 119
Czeremcha Mateusz 118
Uchwała Nr XXXVI/90/2016 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 118
2018r. 112
Uchwała nr LX/62/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 112
Zapis wideo Sesji Rady Miasta 112
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 101
Uchwała nr LIX/46/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023 101
2009-03-30 97
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej 97
27 kwietnia 2018 r. 96
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 7615
Wybory samorządowe 2018 4506
Statut Gminy 1530
Uchwała Nr LVI/22/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 1056
Uchwała Nr LVIII/34/2018 - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 669
Uchwała nr LXIV/81/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 613
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 532
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 472
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2011 405
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2010 377
Środowisko 359
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 358
Budżet - lata ubiegłe 318
Budżet Gminy na rok 2016 i 2017 312
Konsultacja aktów prawa miejscowego 307
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku 280
Informacja o pomocy publicznej 277
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 277
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 253
Zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 239
Program ochrony środowiska 227
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2003 222
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2008 195
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 193
Wybory 188
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 186
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2012 186
Strategia Promocji 183
Informacje o wykonaniu budżetu za 2018 rok 178
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 172
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 172
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 171
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2007 170
Uchwała Nr XLIII/733/2001 169
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2009 166
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 166
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 165
Ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych zmienionego w ramach aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014-2024” 159
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarządzone na 8 listopada 2015 r. 158
ROK 2018 157
Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej 152
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 144
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 142
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 139
Uchwała Nr LVIII/925/2002 z dnia 8 października 2002 r. 128
Informacja o majątku jednostki samorządu terytorialnego 116
Informacje o wykonaniu budżetu 2017rok 111
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Mania Działania" 111
Iłżecka 0,7585 ha 110
Samsonowicza 11,697 ha 108
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 457
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 292
Biuro Wystaw Artystycznych 250
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 239
Miejska Biblioteka Publiczna 217
Miejskie Centrum Kultury 202
Przedszkole Publiczne Nr 21 194
Centrum Kształcenia Ustawicznego 190
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 189
Przedszkole Publiczne Nr 15 182
Zakład Usług Miejskich 162
Przedszkole Publiczne Nr 16 159
Publiczne Gimnazjum Nr 3 154
Publiczne Gimnazjum Nr 5 151
Przedszkole Publiczne Nr 7 150
Przedszkole Publiczne Nr 11 149
Targowiska Miejskie 139
Straż Miejska 135
Przedszkole Publiczne Nr 12 130
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 130
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 129
Publiczne Gimnazjum Nr 1 119
Przedszkole Publiczne Nr 19 115
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 103
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 98
Przedszkole Publiczne Nr 5 94
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 89
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 88
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 87
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 426
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 381
Rady Nadzorcze 372
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 313
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 291
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 282
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 252
Zarządy Spółek 243
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 227
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. 226
Archiwalne informacje dotyczące prywatyzacji MPRD Sp. z o.o. 186

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij