Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 17265
Konta bankowe 3485
Kierownictwo Urzędu 3338
Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 r. 2717
nabór na wolne stanowisko pracy do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży 2213
Godziny pracy 2134
Jarosław Górczyński 2005
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Organizacja i prowadzenie PSZOK 1463
Agnieszka Rogalińska 1424
Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 1233
K56 - Przyjęcie wniosku i wydanie dowodu osobistego 1144
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2020 r. 1056
Anna Niedbała 954
Aneta Pierścińska - Maruszewska 950
Łukasz Dybiec 942
I. Informacje ogólne o petycjach 925
Dominik Smoliński 914
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 889
Łukasz Witkowski 822
Audyt wewnętrzny 803
Artur Majcher 729
Dariusz Wojtas 713
Piotr Węglewicz 708
Magdalena Salwerowicz 689
Ewa Orłowska 659
Renata Olszańska 654
Zbigniew Bień 651
Obowiązek informacyjny 640
Agnieszka Batóg 638
Archiwalni urzędnicy 635
Aneta Stachurska 633
Artur Łakomiec 627
Jolanta Sienniak 624
Marzena Dębniak 619
Zbigniew Żak 611
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 603
Mariusz Tomasik 600
Mariusz Kosiarz 561
Krzysztof Kowalski 555
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 552
Paweł Górniak 550
Marta Dobrowolska - Wesołowska 536
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 535
Protokoły pokontrolne rok 2015 513
Budowa drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 497
Wykonanie remontu ul. Siennieńskiej na długości 340mb w Ostrowcu Świętokrzyskim 486
Archiwalni pracownicy jednostek 485
Piotr Dasios 476
Agnieszka Szmalec 458
Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia klas językowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 456
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jarosław Górczyński 4371
Zarządzenie nr IV/242/2018 317
Zarządzenie nr IV/258/2018 261
Zarządzenie nr IV/221/2018 242
Zarządzenie nr IV/277/2018 237
Zarządzenie nr IV/246/2018 167
Zarządzenie nr IV/249/2018 164
Zarządzenie nr IV/247/2018 162
Zarządzenie nr IV/250/2018 162
Zarządzenie nr IV/253/2018 158
Zarządzenie nr IV/251/2018 156
Zarządzenie nr IV/275/2018 155
Zarządzenie nr IV/245/2018 150
Zarządzenie nr IV/252/2018 148
Zarządzenie nr IV/254/2018 145
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 142
Zarządzenie nr IV/276/2018 142
Zarządzenie Nr IV/198/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 141
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 138
Zarządzenie nr IV/217/2018 138
Zarządzenie Nr IV/196/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 137
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 136
Zarządzenie nr IV/261/2018 136
Zarządzenie Nr IV/197/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 135
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 135
Zarządzenie Nr IV/200/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 134
Zarządzenie nr IV/248/2018 134
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 130
Zarządzenie nr IV/210/2018 128
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 127
Zarządzenie nr IV/226/2018 126
Zarządzenie nr IV/237/2018 126
Zarządzenie nr IV/241/2018 126
2003-01-21 - Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 6 - 21 125
Zarządzenie nr IV/219/2018 124
Zarządzenie nr IV/235/2018 123
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 123
Zarządzenie nr IV/256/2018 122
Zarządzenie nr IV/259/2018 122
Zarządzenie nr IV/214/2018 121
Zarządzenie nr IV/257/2018 121
Zarządzenie Nr IV/184/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia warunków nabycia nieruchomości 119
Zarządzenie Nr IV/166/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu Studium Uwarunkowań... 118
Zarządzenie nr IV/238/2018 118
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 117
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 117
Zarządzenie nr IV/229/2018 117
Zarządzenie nr IV/255/2018 117
Zarządzenie nr IV/228/2018 115
Zarządzenie nr IV/260/2018 111
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018-2023 7008
Interpelacje Radnych Rady Miasta 2385
Pietruszka Aron 1652
Strojny Daniel 1453
Kaszuba Dariusz 1363
Łata Mariusz 1298
Stec Włodzimierz 1043
Pikus Joanna 1025
Sajda Włodzimierz 954
Choinka Stanisław 910
Woźnicka - Kuzdak Marta 870
Skład Komisji Budżetu 837
Kutryba Kamil 793
Renduda - Dudek Irena 756
Marzec Marcin 750
2010-04-29 744
Głąb Artur 708
Giemza Marek 668
Pałka Andrzej 665
Stelmasik Kamil 651
Wrona Jerzy 634
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 606
Zawadzki Artur 604
Zapis wideo Sesji Rady Miasta 555
Skład Komisji Rewizyjnej 515
Czeremcha Mateusz 496
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 488
Duda Renata 440
Dariusz Wierzbiński 415
Uchwała Nr XXXVI/90/2016 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 371
Wójcik Karol 350
rok 2010 344
Kowalczyk-Kwiecień Irena 341
Celebański Paweł 319
Uba Urszula 318
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 307
Długosz Kamil 304
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 301
Skład Komisji Samorządowej 296
Maj Grażyna 287
Skład Komisji ds. Rodziny 287
2009-07-21 285
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 272
Krysa Małgorzata 260
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 248
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 247
Uchwała nr LX/62/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 245
2018r. 239
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej 234
Morycińska Bożenna 220
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 17184
Wybory samorządowe 2018 4608
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 3449
Statut Gminy 1993
Wybory do Parlamentu RP - 13 października 2019r. 1976
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 989
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2010 rok 706
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2011 rok 677
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 672
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 661
Konsultacja aktów prawa miejscowego 599
Zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 584
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2003 582
Środowisko 505
Program ochrony środowiska 501
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 500
Informacja o pomocy publicznej 491
Informacje o wykonaniu budżetu 458
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 437
Uchwała Nr XLIII/733/2001 387
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 380
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 373
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2018 368
Strategia Promocji 352
Podział miasta na stałe obwody głosowania 351
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 347
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 342
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 340
Podstrefa SSE Ostrowiec Świętokrzyski - kompleks inwestycyjny ,,Bałtowska" 324
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 323
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 322
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 320
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2008 rok 315
Ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych zmienionego w ramach aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014-2024” 314
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2007 rok 300
ROK 2018 290
Wybory 288
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2012 rok 283
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2009 rok 276
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 252
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 251
Podział miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 250
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Rodzinny Piknik Profilaktyczny" 250
Zagłoby 3,0051 ha 249
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarządzone na 8 listopada 2015 r. 242
Samsonowicza 1,6946 ha 236
Informacja o majątku jednostki samorządu terytorialnego 221
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2017 221
Samsonowicza 11,697 ha 220
Iłżecka 0,7585 ha 214
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1027
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 638
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 628
Biuro Wystaw Artystycznych 544
Miejskie Centrum Kultury 485
Miejska Biblioteka Publiczna 467
Przedszkole Publiczne nr 15 462
Centrum Kształcenia Ustawicznego 453
Przedszkole Publiczne nr 21 441
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 407
Przedszkole Publiczne nr 11 364
Przedszkole Publiczne nr 7 350
Przedszkole Publiczne nr 16 349
Zakład Usług Miejskich 343
Przedszkole Publiczne nr 19 323
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 304
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 297
Targowiska Miejskie 295
Przedszkole Publiczne nr 12 292
Straż Miejska 277
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 268
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 261
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 242
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 218
Przedszkole Publiczne nr 5 209
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 195
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 733
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 731
Rady Nadzorcze 672
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 656
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 616
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 591
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 529
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 506
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w likwidacji 497
Zarządy Spółek 430
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 36

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij