Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3224
Kierownictwo urzędu 608
Stan zatrudnienia 559
Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 472
Jarosław Górczyński 386
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko ds. zieleni i utrzymania czystości w Wydziale Infrastruktury Komunalnej 300
Konta bankowe 285
wyniki naboru - stanowisko ds. zieleni i utrzymania czystości w Wydz. Infrastruktury Komunalnej 285
Obowiązek informacyjny 275
Marzena Dębniak 270
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 238
Agnieszka Rogalińska 226
I. Informacje ogólne o petycjach 214
Godziny pracy 211
Elżbieta Pichór 203
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 195
Anna Niedbała 192
Mariusz Kosiarz 187
Dostawa i montaż 40 wiat przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim 173
Artur Łakomiec 155
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2018 r. 154
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu drogowego osób na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 151
Dostawa i montaż częściowego wyposażenia obiektu Browaru (pracowni plastycznej, modelarskiej, rzeźbiarskiej oraz sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych) w ramach projektu pn: „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych” 146
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 142
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 142
Zgromadzenia Publiczne 135
Łukasz Dybiec 128
Ogłoszenia 128
1. Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 127
Aneta Pierścińska - Maruszewska 126
Audyt wewnętrzny 124
Dagmara Majdak 124
Magdalena Salwerowicz 121
Dariusz Wojtas 118
OBWIESZCZENIA STAROSTY OSTROWIECKIEGO - 2018 rok 118
Wojciech Serwin 114
Artur Majcher 112
Regulamin Organizacyjny 112
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 112
Archiwalni urzędnicy 111
Małgorzata Sroczyńska 111
Zdzisław Foremniak 111
Postępowania zakończone 108
Piotr Dasios 106
Zapytanie ofertowe 100
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w 2017 roku 98
Sprzedaż trzynastu niezabudowanych działek w rejonie ulic: Jana Milewskiego - Leśny Zakątek w Ostrowcu Świętokrzyskim 95
Wykonanie remontu ul. Siennieńskiej na długości 340mb w Ostrowcu Świętokrzyskim 95
Jarosław Rusiecki 94
Przegląd klimatyzatorów wraz z odgrzybianiem, czyszczeniem filtrów i uzupełnieniem czynnika chłodzącego 92
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jarosław Górczyński 224
Zarządzenie nr IV/277/2018 98
Zarządzenie nr IV/250/2018 45
Zarządzenie nr IV/251/2018 42
Zarządzenie nr IV/246/2018 41
Zarządzenie nr IV/249/2018 40
Zarządzenie nr IV/253/2018 37
Zarządzenie nr IV/276/22018 25
Zarządzenie nr IV/247/2018 24
Zarządzenie nr IV/261/2018 24
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 23
Zarządzenie nr IV/245/2018 23
Zarządzenie nr IV/254/2018 23
Zarządzenie nr IV/275/2018 23
Zarządzenie nr IV/248/2018 22
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 21
Zarządzenie nr IV/259/2018 21
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 20
Zarządzenie nr IV/219/2018 20
Zarządzenie nr IV/235/2018 20
Zarządzenie nr IV/252/2018 20
Zarządzenie nr IV/258/2018 20
Zarządzenie nr IV/221/2018 19
Zarządzenie nr IV/242/2018 19
Zarządzenie nr IV/260/2018 19
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 18
Zarządzenie nr IV/214/2018 18
Zarządzenie nr IV/217/2018 18
Zarządzenie nr IV/256/2018 18
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 17
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 17
Zarządzenie nr IV/257/2018 17
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 16
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 16
Zarządzenie nr IV/210/2018 16
Zarządzenie nr IV/228/2018 16
Zarządzenie nr IV/229/2018 16
Zarządzenie nr IV/255/2018 16
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 16
2003-01-21 - Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 6 - 21 15
Zarządzenie nr IV/238/2018 15
Zarządzenie nr IV/241/2018 14
Zarządzenie Nr IV/200/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 13
Zarządzenie nr IV/220/2018 13
Zarządzenie nr IV/226/2018 13
Zarządzenie nr IV/237/2018 13
Zarządzenie Nr IV/166/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu Studium Uwarunkowań... 12
Zarządzenie Nr IV/184/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia warunków nabycia nieruchomości 12
Zarządzenie Nr IV/197/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 12
Zarządzenie nr IV/243/2018 12
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2014-2018 993
Pietruszka Aron 187
Łata Mariusz 186
Kaszuba Dariusz 164
Pikus Joanna 156
Strojny Daniel 148
Renduda - Dudek Irena 144
Choinka Stanisław 137
Głąb Artur 135
Woźnicka - Kuzdak Marta 127
Marzec Marcin 122
Kutryba Kamil 115
Stec Włodzimierz 115
Długosz Kamil 114
Skład Komisji Budżetu 102
Celebański Paweł 93
Wrona Jerzy 91
Stelmasik Kamil 88
Giemza Marek 85
Kowalczyk-Kwiecień Irena 85
Zawadzki Artur 85
Uchwała Nr LVIII/34/2018 - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 80
Sajda Włodzimierz 79
Krysa Małgorzata 77
Uba Urszula 75
Pałka Andrzej 69
2018r. 54
27 kwietnia 2018 r. 54
Skład Komisji Rewizyjnej 50
14 czerwca 2018 r. 48
Uchwała nr LXIV/81/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 47
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 46
Skład Komisji ds. Rodziny 45
rok 2010 44
2009-07-21 43
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 43
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej 42
Skład Komisji Samorządowej 42
2009-03-30 41
Uchwała nr LIX/46/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023 41
2009-09-28 38
2017 r. 38
2009-09-09 37
Uchwała nr LIX/45/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r. 36
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 34
Protokoły z posiedzeń Komisji ds. Rodziny 33
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 31
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 30
Uchwała Nr LX/47/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2017 rok 29
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej 28
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 3482
Statut Gminy 671
Wybory samorządowe 2018 491
Środowisko 279
Uchwała Nr LVI/22/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 252
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 223
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 191
Budżet 161
Informacja o pomocy publicznej 154
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 147
Wybory 119
Konsultacja aktów prawa miejscowego 100
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 100
Budżet - lata ubiegłe 92
Informacje o wykonaniu budżetu za 2018 rok 91
Uchwała Nr LVIII/34/2018 - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 80
Nabycie i zbycie nieruchomości 76
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Mania Działania" 76
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 71
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2012 69
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku 67
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2011 64
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2008 62
Informacja o majątku jednostki samorządu terytorialnego 59
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2007 59
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 57
ROK 2018 50
Sprawozdanie zbiorcze za rok 2017 49
Samsonowicza 11,697 ha 48
Strategia Promocji 48
Uchwała nr LXIV/81/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 47
Archiwum 46
Informacja o majątku publicznym 46
Informacje o wykonaniu budżetu 2017rok 46
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2009 46
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 46
Zasady ustalania opłat adiacenckich 46
Zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 46
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 45
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 45
Sprawozdanie zbiorcze za rok 2016 45
Karty informacyjne dla decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich i postanowień 44
Program ochrony środowiska 43
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 42
Budżet Gminy 41
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2010 41
2009/H/012 - przydomowa oczyszczalnia 40
Program "Ostrowiecka Rodzina 3+" 40
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 40
Stalowa 1,3209 ha 40
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 189
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 109
Biuro Wystaw Artystycznych 94
Miejska Biblioteka Publiczna 94
Miejskie Centrum Kultury 89
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 87
Centrum Kształcenia Ustawicznego 77
Zakład Usług Miejskich 74
Targowiska Miejskie 68
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 68
Straż Miejska 64
Przedszkole Publiczne Nr 15 63
Przedszkole Publiczne Nr 12 56
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 53
Przedszkole Publiczne Nr 11 52
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 52
Przedszkole Publiczne Nr 16 50
Przedszkole Publiczne Nr 7 49
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 46
Publiczne Gimnazjum Nr 1 45
Przedszkole Publiczne Nr 21 44
Publiczne Gimnazjum Nr 5 43
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 42
Publiczne Gimnazjum Nr 3 42
Przedszkole Publiczne Nr 5 40
Przedszkole Publiczne Nr 19 38
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 36
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 34
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 28
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 284
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 190
Rady Nadzorcze 183
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 157
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 141
Zarządy Spółek 140
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 138
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 118
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 115
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. 113
Archiwalne informacje dotyczące prywatyzacji MPRD Sp. z o.o. 78

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij