Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 14221
Konta bankowe 2751
Kierownictwo Urzędu 2730
Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 r. 2245
Jarosław Górczyński 1742
nabór na wolne stanowisko pracy do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży 1606
Godziny pracy 1595
Agnieszka Rogalińska 1211
Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 1197
K56 - Przyjęcie wniosku i wydanie dowodu osobistego 861
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2019 r. 827
Łukasz Dybiec 823
Aneta Pierścińska - Maruszewska 809
Anna Niedbała 804
I. Informacje ogólne o petycjach 754
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 726
Dominik Smoliński 718
Audyt wewnętrzny 647
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkola/szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 644
Łukasz Witkowski 642
Piotr Węglewicz 613
Dariusz Wojtas 605
Artur Łakomiec 590
Artur Majcher 589
Magdalena Salwerowicz 579
Archiwalni urzędnicy 560
Marzena Dębniak 551
Jolanta Sienniak 545
Renata Olszańska 544
Zbigniew Bień 542
Obowiązek informacyjny 541
Aneta Stachurska 538
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 531
Agnieszka Batóg 523
Ewa Orłowska 517
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 517
Zbigniew Żak 501
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 494
Mariusz Kosiarz 482
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Organizacja i prowadzenie PSZOK 472
Budowa drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 459
Wykonanie remontu ul. Siennieńskiej na długości 340mb w Ostrowcu Świętokrzyskim 452
Marta Dobrowolska - Wesołowska 451
Paweł Górniak 448
Piotr Dasios 439
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko inspektora ds. realizacji remontów i inwestycji branży instalacyjnej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej 421
Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia klas językowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 418
Archiwalni pracownicy jednostek 416
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 409
Elżbieta Pichór 388
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jarosław Górczyński 3605
Zarządzenie nr IV/242/2018 287
Zarządzenie nr IV/258/2018 239
Zarządzenie nr IV/221/2018 220
Zarządzenie nr IV/277/2018 204
Zarządzenie nr IV/246/2018 139
Zarządzenie nr IV/249/2018 139
Zarządzenie nr IV/250/2018 137
Zarządzenie nr IV/247/2018 131
Zarządzenie nr IV/253/2018 128
Zarządzenie nr IV/251/2018 126
Zarządzenie nr IV/275/2018 126
Zarządzenie nr IV/245/2018 122
Zarządzenie nr IV/252/2018 120
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 118
Zarządzenie nr IV/254/2018 117
Zarządzenie Nr IV/198/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 112
Zarządzenie nr IV/261/2018 112
Zarządzenie nr IV/276/22018 112
Zarządzenie nr IV/217/2018 111
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 110
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 109
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 108
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 107
Zarządzenie nr IV/248/2018 107
Zarządzenie Nr IV/200/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 106
Zarządzenie Nr IV/196/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 105
Zarządzenie Nr IV/197/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 105
Zarządzenie nr IV/210/2018 105
Zarządzenie nr IV/237/2018 104
Zarządzenie nr IV/226/2018 103
Zarządzenie nr IV/219/2018 102
2003-01-21 - Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 6 - 21 101
Zarządzenie nr IV/235/2018 100
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 100
Zarządzenie nr IV/256/2018 99
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 98
Zarządzenie nr IV/214/2018 98
Zarządzenie nr IV/241/2018 98
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 97
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 97
Zarządzenie nr IV/229/2018 97
Zarządzenie nr IV/259/2018 97
Zarządzenie Nr IV/184/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia warunków nabycia nieruchomości 95
Zarządzenie nr IV/238/2018 95
Zarządzenie Nr IV/166/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu Studium Uwarunkowań... 93
Zarządzenie nr IV/255/2018 93
Zarządzenie nr IV/257/2018 92
Zarządzenie nr IV/228/2018 91
Zarządzenie nr IV/260/2018 90
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018-2023 5179
Interpelacje Radnych Rady Miasta 1726
Pietruszka Aron 1456
Strojny Daniel 1299
Kaszuba Dariusz 1229
Łata Mariusz 1141
Pikus Joanna 874
Sajda Włodzimierz 859
Stec Włodzimierz 852
Choinka Stanisław 767
Woźnicka - Kuzdak Marta 731
Skład Komisji Budżetu 730
2010-04-29 711
Kutryba Kamil 661
Renduda - Dudek Irena 647
Marzec Marcin 641
Głąb Artur 601
Giemza Marek 576
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 574
Pałka Andrzej 571
Stelmasik Kamil 519
Wrona Jerzy 517
Zawadzki Artur 500
Skład Komisji Rewizyjnej 452
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 429
Zapis wideo Sesji Rady Miasta 383
Czeremcha Mateusz 356
Dariusz Wierzbiński 344
rok 2010 318
Duda Renata 294
Kowalczyk-Kwiecień Irena 293
Uchwała Nr XXXVI/90/2016 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 278
Uba Urszula 276
Długosz Kamil 268
Wójcik Karol 266
2009-07-21 262
Celebański Paweł 256
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 256
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 244
Skład Komisji Samorządowej 242
Skład Komisji ds. Rodziny 241
Krysa Małgorzata 217
Maj Grażyna 207
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 203
Uchwała nr LX/62/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 201
2018r. 200
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 189
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej 189
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 175
Morycińska Bożenna 173
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 14451
Wybory samorządowe 2018 4581
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 3296
Statut Gminy 1942
Wybory do Parlamentu RP - 13 października 2019r. 1727
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 859
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2010 rok 680
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2011 rok 656
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 612
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 579
Konsultacja aktów prawa miejscowego 531
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2003 527
Zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 527
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 465
Środowisko 445
Program ochrony środowiska 444
Informacja o pomocy publicznej 439
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 397
Uchwała Nr XLIII/733/2001 355
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 339
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 322
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2018 316
Informacje o wykonaniu budżetu 309
Podział miasta na stałe obwody głosowania 305
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 300
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 294
Strategia Promocji 292
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 290
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2008 rok 287
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 285
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2007 rok 271
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 269
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 263
Wybory 259
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2012 rok 258
ROK 2018 255
Ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych zmienionego w ramach aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014-2024” 252
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2009 rok 249
Podstrefa SSE Ostrowiec Świętokrzyski - kompleks inwestycyjny ,,Bałtowska" 235
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Rodzinny Piknik Profilaktyczny" 226
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarządzone na 8 listopada 2015 r. 217
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 217
Podział miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 215
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 209
Samsonowicza 1,6946 ha 193
Zagłoby 3,0051 ha 193
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2017 190
Informacja o majątku jednostki samorządu terytorialnego 184
Iłżecka 0,7585 ha 179
Samsonowicza 11,697 ha 176
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 844
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 547
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 498
Biuro Wystaw Artystycznych 459
Przedszkole Publiczne nr 15 398
Przedszkole Publiczne nr 21 395
Centrum Kształcenia Ustawicznego 376
Miejska Biblioteka Publiczna 376
Miejskie Centrum Kultury 373
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 362
Przedszkole Publiczne nr 7 305
Przedszkole Publiczne nr 11 284
Zakład Usług Miejskich 281
Przedszkole Publiczne nr 16 275
Przedszkole Publiczne nr 19 247
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 243
Przedszkole Publiczne nr 12 238
Targowiska Miejskie 236
Straż Miejska 228
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 225
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 214
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 206
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 186
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 174
Przedszkole Publiczne nr 5 166
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 159
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 648
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 631
Rady Nadzorcze 581
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 526
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 525
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 487
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 428
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 426
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. 401
Zarządy Spółek 380

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij