Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Statystyki oglądalności BIP od dnia 29.03.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 12782
Konta bankowe 2465
Kierownictwo Urzędu 2420
Zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 r. 1692
Jarosław Górczyński 1595
Godziny pracy 1305
nabór na wolne stanowisko pracy do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży 1302
Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do ośmiu szkół podstawowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 1183
Agnieszka Rogalińska 1131
Łukasz Dybiec 765
Anna Niedbała 739
Aneta Pierścińska - Maruszewska 725
I. Informacje ogólne o petycjach 711
Sobotnie dyżury Biura Obsługi Interesanta w 2019 r. 695
Zarządzenie Nr III/179/2013 z dnia 25-03-2013r. 685
K56 - Przyjęcie wniosku i wydanie dowodu osobistego 679
Dominik Smoliński 612
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkola/szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 602
Audyt wewnętrzny 601
Artur Łakomiec 573
Piotr Węglewicz 572
Łukasz Witkowski 555
Dariusz Wojtas 545
Magdalena Salwerowicz 530
Artur Majcher 528
Archiwalni urzędnicy 523
Obowiązek informacyjny 517
Zbigniew Bień 506
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 505
Jolanta Sienniak 504
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (poleasingowe: komputery i monitory, fabrycznie nowe: klawiatury i myszki) i poleasingowej drukarki na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 497
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 480
Marzena Dębniak 476
Renata Olszańska 475
Aneta Stachurska 474
Agnieszka Batóg 460
Zbigniew Żak 451
Mariusz Kosiarz 446
Wykonanie remontu ul. Siennieńskiej na długości 340mb w Ostrowcu Świętokrzyskim 440
Ewa Orłowska 437
Budowa drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 435
Piotr Dasios 430
Paweł Górniak 415
Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia klas językowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” 398
Archiwalni pracownicy jednostek 394
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 393
Marta Dobrowolska - Wesołowska 387
Elżbieta Pichór 380
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika oraz w ulicy bocznej od ulicy Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim 376
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 4 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej 375
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jarosław Górczyński 3195
Zarządzenie nr IV/242/2018 274
Zarządzenie nr IV/258/2018 231
Zarządzenie nr IV/221/2018 210
Zarządzenie nr IV/277/2018 197
Zarządzenie nr IV/246/2018 128
Zarządzenie nr IV/249/2018 127
Zarządzenie nr IV/250/2018 125
Zarządzenie nr IV/247/2018 122
Zarządzenie nr IV/275/2018 120
Zarządzenie nr IV/251/2018 116
Zarządzenie nr IV/253/2018 115
Zarządzenie nr IV/245/2018 113
Zarządzenie nr IV/254/2018 109
Zarządzenie Nr IV/123/2018 z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż działek gruntu 106
Zarządzenie nr IV/261/2018 106
Zarządzenie nr IV/276/22018 106
Zarządzenie nr IV/252/2018 104
Zarządzenie nr IV/217/2018 102
Zarządzenie Nr IV/183/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie rozłożenia należności na raty 101
Zarządzenie Nr IV/201/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, katolickiej publicznej szkoły podstawowej, niepublicznych gimnazjów, niepublicznych przedszkoli... 101
Zarządzenie nr IV/210/2018 100
Zarządzenie Nr IV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 99
Zarządzenie Nr IV/198/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 98
Zarządzenie nr IV/248/2018 98
Zarządzenie nr IV/219/2018 97
Zarządzenie nr IV/237/2018 97
Zarządzenie Nr IV/196/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018r. 96
Zarządzenie Nr IV/200/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 95
Zarządzenie Nr IV/205/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095 95
Zarządzenie nr IV/226/2018 95
Zarządzenie Nr IV/197/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 94
Zarządzenie nr IV/235/2018 94
Zarządzenie nr IV/229/2018 93
2003-01-21 - Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 6 - 21 92
Zarządzenie Nr IV/137/2018 z dnia 9 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 91
Zarządzenie nr IV/214/2018 91
Zarządzenie Nr IV/606/2017 z dnia 21 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełniania ławek i innych konstrukcji stanowiących własność Gminy 91
2003-10-03 - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 409 90
Zarządzenie nr IV/256/2018 90
Zarządzenie nr IV/259/2018 90
Zarządzenie nr IV/241/2018 89
Zarządzenie Nr IV/204/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r. 88
Zarządzenie nr IV/238/2018 88
Zarządzenie Nr IV/166/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu Studium Uwarunkowań... 87
Zarządzenie Nr IV/184/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia warunków nabycia nieruchomości 87
Zarządzenie nr IV/228/2018 86
Zarządzenie nr IV/255/2018 86
Zarządzenie nr IV/257/2018 85
Zarządzenie nr IV/260/2018 85
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kadencja 2018-2023 4549
Interpelacje Radnych Rady Miasta 1463
Kaszuba Dariusz 1167
Strojny Daniel 1137
Pietruszka Aron 1097
Łata Mariusz 1025
Pikus Joanna 801
Sajda Włodzimierz 793
Stec Włodzimierz 768
Choinka Stanisław 710
Skład Komisji Budżetu 699
2010-04-29 694
Woźnicka - Kuzdak Marta 667
Marzec Marcin 594
Renduda - Dudek Irena 592
Kutryba Kamil 582
Uchwała nr LXIV/82/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 557
Głąb Artur 550
Pałka Andrzej 539
Giemza Marek 530
Wrona Jerzy 481
Stelmasik Kamil 462
Zawadzki Artur 459
Skład Komisji Rewizyjnej 427
Uchwała nr LX/51/2018 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 411
Zapis wideo Sesji Rady Miasta 316
rok 2010 309
Czeremcha Mateusz 306
Dariusz Wierzbiński 290
Uba Urszula 268
Kowalczyk-Kwiecień Irena 266
Długosz Kamil 259
Duda Renata 258
2009-07-21 253
Celebański Paweł 245
Skład Komisji Strategii i Rozwoju Miasta 240
Uchwała Nr XXXVI/90/2016 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 233
Skład Komisji Samorządowej 230
Skład Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu 225
Wójcik Karol 224
Skład Komisji ds. Rodziny 221
Krysa Małgorzata 202
2018r. 186
Uchwała nr LX/61/2018- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., 185
Uchwała nr LX/62/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023 184
Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządowej 182
Maj Grażyna 180
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu 168
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 167
Uchwała nr LIX/46/2018 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023 159
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarte konkursy ofert 12954
Wybory samorządowe 2018 4576
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2396
Statut Gminy 1923
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 816
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2010 rok 670
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2011 rok 647
Informacje o obszarze zajmowanym przez miasto, dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku 580
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 552
Zasady zbywania komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 504
Konsultacja aktów prawa miejscowego 500
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2003 495
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 452
Środowisko 436
Program ochrony środowiska 423
Informacja o pomocy publicznej 422
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 382
Uchwała Nr XLIII/733/2001 345
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 327
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2018 298
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 295
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2004 292
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - z wyłączeniem danych osobowych 288
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2008 rok 281
Strategia Promocji 273
Program Współpracy Gminy Ostrowiec Św. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 264
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 263
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2007 rok 263
Informacje o wykonaniu budżetu za rok 2005 251
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2012 rok 249
Wybory 247
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. 240
ROK 2018 240
Sprawozdania z wykonania budżetu - 2009 rok 240
Ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych zmienionego w ramach aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014-2024” 238
Informacje o wykonaniu budżetu 237
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Rodzinny Piknik Profilaktyczny" 218
Podstrefa SSE Ostrowiec Świętokrzyski - kompleks inwestycyjny ,,Bałtowska" 208
Wykaz os. prawnych i fizycznych oraz jedn. organizac. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł (art 37 ust1 pkt2 lit f) 202
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarządzone na 8 listopada 2015 r. 201
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 196
Sprawozdania z wykonania budżetu - rok 2017 181
Zagłoby 3,0051 ha 178
Informacja o majątku jednostki samorządu terytorialnego 177
Samsonowicza 1,6946 ha 175
Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej 169
Iłżecka 0,7585 ha 165
Samsonowicza 11,697 ha 160
Uchwała Nr LXVI/758/1998 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 09 czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji (Gminy Ostrowiec Św. i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszo 152
Uchwała Rady Miasta Ostrowca Św. w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Św., Rady Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Ostrowca Św. 151
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 738
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 516
Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" 446
Biuro Wystaw Artystycznych 434
Przedszkole Publiczne nr 21 376
Przedszkole Publiczne nr 15 355
Miejska Biblioteka Publiczna 348
Miejskie Centrum Kultury 340
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 331
Publiczne Gimnazjum nr 3 322
Centrum Kształcenia Ustawicznego 321
Publiczne Gimnazjum nr 5 320
Przedszkole Publiczne nr 7 287
Zakład Usług Miejskich 258
Przedszkole Publiczne nr 11 248
Przedszkole Publiczne nr 16 235
Targowiska Miejskie 216
Przedszkole Publiczne nr 12 209
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 208
Przedszkole Publiczne nr 19 205
Straż Miejska 204
Publiczne Gimnazjum nr 1 191
Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 190
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 172
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 165
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 155
Przedszkole Publiczne nr 5 149
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 147
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 141
Statystyki strony Miejskie spółki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 592
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 568
Rady Nadzorcze 556
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 483
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 437
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. 422
Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. 373
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 362
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. 361
Zarządy Spółek 357

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij