Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista Rejestrów

Podatnicy podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Dostępny na wniosek osobom i instytucjom wymienionym w art. 299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)