Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista Rejestrów

Ewidencja wniosków doycząca zbiórek publicznych

Dostępny dla zainteresowanej osoby na jej pisemny wniosek, a także dla organów i instytucji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych