Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista Rejestrów

Ewidencja wniosków osób ubiegających się p przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

Dostępny dla zainteresowanej osoby na jej pisemny wniosek, a także dla organów i instytucji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych