Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista Rejestrów

Ewidencja podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadań własnych gminy

Ewidencja jawna, dane są podawane do wiadomości publicznej