Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista Rejestrów

Ewidencja osób zgłaszających się i zgłoszonych na leczenie odwykowe

Dostępny dla organów, instytucji, którym dane te są niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych na ich pisemny wniosek