Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista Rejestrów

Ewidencja działalności gospodarczej

Dostępny dla każdego, kto wykaże interes prawny. Jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego są zwolnine z opłaty skarbowej za udostępnianie danych z w/w ewidencji, zaś od osób fizycznych pobierana jest połata skarbowa w wysokości ustawowej (ustawa o opłacie skarbowej Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 ze zm.)