Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista Rejestrów

Ewidencja ludności

Dostępny na wniosek (ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 89, poz. 960 ze zm.), o ile dane są niezbędne do realizacji zadań ustawowych organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze, policji- bezpłatnie, natomiast pozostałym instytucjom odpłatnie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w wysokości (4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych)x1 (ilość żądanych jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym) Dla osób fizycznych dostępny o ile zgodę na udostępnienie wyrazi osoba, której dane dotyczą (ustawa o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.)