Zmień rozmiar tekstu: A A A

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA: „UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z POSIADANYM MIENIEM W ZAKRESIE GMINNYCH DRÓG I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, PARKÓW, SKWERÓW, PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPŁATY PODWYŻSZONEJ SKŁADKI WYNIKAJĄCEJ Z WYKUPU UDZIAŁU WŁASNEGO I WYKUPU REZYGNACJI Z FRANSZYZY”

Termin zakończenia:
17.04.2018r., godzina: 09:47

Jednostka zamawiająca
Referat Gospodarki Komunalnej

Zobacz rozstrzygnięcie