Zmień rozmiar tekstu: A A A

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z POSIADANYM MIENIEM W ZAKRESIE GMINNYCH DRÓG I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH, PARKÓW, SKWERÓW, PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPŁATY PODWYŻSZONEJ SKŁADKI WYNIKAJĄCEJ Z WYKUPU UDZIAŁU WŁASNEGO I WYKUPU REZYGNACJI Z FRANSZYZY

Termin zakończenia:
29.03.2018r., godzina: 11:30

Jednostka zamawiająca
Referat Gospodarki Komunalnej

Zobacz ogłoszenie