Zmień rozmiar tekstu: A A A

Orla 5,5 ha i 1,1 ha

Nazwa nieruchomości: Orla
Właściciel nieruchomości: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Adres nieruchomości: Ostrowiec Świętokrzyski,Orla, Jarzębinowa, Porzeczkowa, Malinowa
Opis nieruchomości:

Działka Nr 10/2 (obręb 8, arkusz 2) o powierzchni 1,1095 ha oraz działka Nr 8/13 (obręb 8, arkusz 2) o powierzchni 5,5142 ha położone są w północno- wschodniej części miasta. Maksymalna powierzchnia nieruchomości może wynosić 6,62 ha.

Przeznaczenie terenu: Nieuciążliwy przemysł, usługi, handel, mieszakniowe
Sugerowany typ inwestycji: Nieuciążliwa produkcja, magazynowa, mieszkaniowa, handelowo-usługowa
Sytuacja prawna: Uregulowana
Forma i metoda zbycia praw: Sprzedaż w drodze przetargu
Wielkość działki: 6,6 ha
Ilość działek: 2
Kontakt: Wydział Planowania i Rozwoju
Adres kontakt: Zbigniew Wesołowski, z.wesolowski@um.ostrowiec.pl, tel. +48 41 26 72 188
Orla 5,6 1 Ha

Zdjęcia