Zmień rozmiar tekstu: A A A

Aleja Solidarności 0,1529 ha

Nazwa nieruchomości: Aleja Solidarności
Właściciel nieruchomości: Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Adres nieruchomości: Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja Solidarności
Opis nieruchomości:

Oferta dotyczy prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,1529 ha, stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do dnia 5.12.2089r., położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja Solidarności, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki gruntu: Nr 7/93 (Obr.44, ark.1) o pow. 0,1004 ha i Nr 16/42 o pow. 0,0525 ha (Obr.44, ark.1) wraz z prawem własności budowli podziemnej, znajdującej się na działce Nr 7/93. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KI1O/00032669/0.

Przeznaczenie terenu: Przemysł, usługi
Sugerowany typ inwestycji: Przemysł, uslugi
Sytuacja prawna: Uregulowana
Forma i metoda zbycia praw: Sprzedaż w drodze przetargu
Wielkość działki: 0,1529 ha
Ilość działek: 2
Kontakt: Biuro Prezydenta Miasta
Adres kontakt: Zbigniew Wesołowski, wesolowski.zbigniew@um.ostrowiec.pl, tel. +48 41 26 72 188
Aleja Solidarności Mapa Wysokościowa Stary Zakład