Radny

Komisja Budżetu: Członek
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta: Członek