Radny
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość


Komisja Budżetu: Członek
Komisja Strategii i Rozwoju Miasta: Członek