Członek Komisji Strategii i Rozwoju Miasta, Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosław Górczyńskiego