Radny
Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego


Komisja Strategii i Rozwoju Miasta: Członek
Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu: Wiceprzewodniczący