Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych

Link do treści uchwały:

https://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/35949_Uchwala_nr_702019_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_26_kwietnia_2019_r_w_sprawie_wytycznych_dla_obwodowych_komisji_wyborczych_dotyczacych_zadan_i_trybu_przygotowania_oraz_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r


Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Link do treści uchwały wraz z załącznikiem:

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/uchwaly/30142