Zmień rozmiar tekstu: A A A

Komisje

Komisja ds. Rodziny


Przewodniczący Komisji:

Woźnicka - Kuzdak Marta (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Wiceprzewodniczący Komisji:

Kowalczyk-Kwiecień Irena (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Członkowie:

Głąb Artur (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość)

Krysa Małgorzata (radny niezależny)

Pikus Joanna (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Stec Włodzimierz (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)


Przedmiot działania

KOMISJI DS. RODZINY

1. Podejmowanie i opiniowanie inicjatyw w zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom bezrobocia.

2. Podejmowanie i opiniowanie inicjatyw w zakresie polityki mieszkaniowej.

3. Inicjowanie i wytyczanie kierunków pomocy społecznej dla rodzin dotkniętych ubóstwem i patologią społeczną.

4. Podejmowanie inicjatyw w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym jak: alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie i w szkole.

5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, samorządem powiatowym i innymi organizacjami o charakterze gospodarczym, kulturalnym i socjalnym w w/w zakresie.

6. Opiniowanie funkcjonowania instytucji zobowiązanych do udzielania pomocy rodzinom i młodzieży.

7. Opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie wydatków należących do właściwości komisji.

8. Rozpatrywanie wniosków i skarg kierowanych do komisji.

9. Opiniowanie innych spraw mieszczących się w przedmiocie działania komisji, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał wynikających z zakresu działania komisji oraz wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawa ważnych dla miasta, a nie wynikających z przedmiotu działania komisji.