Zmień rozmiar tekstu: A A A

Komisje

Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu


Przewodniczący Komisji:

Łata Mariusz (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Wiceprzewodniczący Komisji:

Strojny Daniel (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Członkowie:

Celebański Paweł (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Kaszuba Dariusz (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość)

Krysa Małgorzata (radny niezależny)

Kutryba Kamil (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Pałka Andrzej (radny niezależny)

Pietruszka Aron (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Stelmasik Kamil (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)


Przedmiot działania

KOMISJI EDUKACJI, WYCHOWANIA, KULTURY I SPORTU

1. Opracowanie standardowego programu wychowawczego w szkołach gminnych.

2. Ocena pracy szkół gminnych pod względem działalności wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej.

3. Inicjowanie działań w kierunku rozwoju bazy dydaktycznej, jej efektywnego wykorzystania oraz utrzymania w jak najlepszym stanie.

4. Organizowanie i opiniowanie prac i działań w zakresie funkcjonowania przedszkoli w mieście.

5. Inicjowanie i oddziaływanie na prawidłowe funkcjonowania systemu edukacji w mieście.

6. Opiniowanie spraw związanych z rejonizacją szkół podstawowych i gimnazjów.

7. Opiniowanie funkcjonowania instytucji zobowiązanych do udzielania pomocy rodzinom i młodzieży.

8. Współpraca z samorządem powiatowym dla właściwego uprofilowania szkolnictwa średniego oraz z różnymi podmiotami edukacyjnymi działającymi na terenie miasta.

9. Ocena i analiza pracy istniejących jednostek i placówek oświatowo-kulturalnych, w tym domów kultury, klubów, świetlic i bibliotek działających na terenie miasta.

10. Inicjowanie i opiniowanie potrzeb remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych i innych obiektach sportowych na terenie miasta.

11. Ocena funkcjonowania instytucji i obiektów sportowych oraz rekreacyjnych, działających na terenie miasta.

12. Inicjowanie i koordynowanie wszechstronnej i ciągłej współpracy Rady Miasta: z samorządem powiatowym, organizacjami społeczno-zawodowymi, środowiskami twórców, stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i innymi organizacjami społecznymi w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

13. Opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie wydatków należących do właściwości komisji.

14. Rozpatrywanie wniosków i skarg skierowanych do komisji.

15. Opiniowanie innych spraw wniesionych w przedmiocie działania Komisji, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

16. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał wynikających z zakresu działania komisji oraz wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach ważnych dla miasta, a nie wynikających z przedmiotu działania komisji.