Zmień rozmiar tekstu: A A A

Komisje

Komisja Strategii i Rozwoju Miasta


Przewodniczący Komisji:

Stelmasik Kamil (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Wiceprzewodniczący Komisji:

Zawadzki Artur (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Członkowie:

Celebański Paweł (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Długosz Kamil (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Giemza Marek (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Głąb Artur (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość)

Kowalczyk-Kwiecień Irena (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Marzec Marcin (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość)

Pikus Joanna (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Renduda - Dudek Irena (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Sajda Włodzimierz (radny niezależny)

Strojny Daniel (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Wrona Jerzy (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość)


Przedmiot działania

KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

1. Wypracowywanie i opiniowanie koncepcji rozwoju gospodarczego miasta.

2. Opiniowanie zasadności inwestycji miejskich, zgłaszanie wniosków w tym zakresie oraz kontrola ich realizacji.

3. Opiniowanie i wspieranie czynów inwestycyjnych podejmowanych przez mieszkańców oraz kontrola realizacji tych zamierzeń.

4. Dokonywanie okresowych ocen funkcjonowania spółek komunalnych.

5. Wypracowywanie wniosków w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej miasta.

6. Analiza i ocena gospodarowania mieniem komunalnym.

7. Opiniowanie działań w zakresie gospodarki nieruchomościami miejskimi.

8. Inicjowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta wspólnie z samorządem powiatowym.

9. Opiniowanie na etapie tworzenia i wnoszenia zmian do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta.

10. Opiniowanie zmian w podziale terytorium miasta, nazewnictwa ulic i placów.

11. Wspieranie i opiniowanie wszelkich działań związanych z ochroną środowiska.

12. Opiniowanie działań ekologicznych i możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel.

13. Opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie wydatków należących do właściwości komisji.

14. Opiniowanie i inicjowanie działań służących promocji miasta i regionu.

15. Rozpatrywanie wniosków i skarg skierowanych do komisji.

16. Opiniowanie innych spraw mieszczących się w przedmiocie działania komisji, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

17. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał wynikających z zakresu działania komisji oraz wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach ważnych dla miasta, a nie wynikających z przedmiotu działania komisji.