Zmień rozmiar tekstu: A A A

Komisje

Komisja Budżetu


Przewodniczący Komisji:

Stec Włodzimierz (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Wiceprzewodniczący Komisji:

Kutryba Kamil (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Członkowie:

Choinka Stanisław (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Giemza Marek (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Łata Mariusz (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Marzec Marcin (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość)

Pałka Andrzej (radny niezależny)

Pietruszka Aron (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Renduda - Dudek Irena (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Uba Urszula (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Wrona Jerzy (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość)


Przedmiot działania
KOMISJI BUDŻETU

1. Opiniowanie projektów budżetu miasta, jego wykonania i propozycji jego zmian w trakcie roku budżetowego.

2. Analizowanie procesów gospodarczo-społecznych w mieście i wypracowanie wniosków służących zwiększaniu dochodów budżetu miasta.

3. Ocena rozwiązań organizacyjnych z zakresu kompetencji gminy, pod kątem stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców, w relacji do poziomu wydatków budżetowych oraz wypracowanie wniosków służących jak najefektywniejszemu wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta.

4. Opiniowanie zmian organizacyjnych, własnościowych itp. miejskich jednostek organizacyjnych pod kątem ich skutków dla budżetu miasta.

5. Dokonywanie okresowych ocen sytuacji gospodarczej miasta, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, pod kątem jej wpływu na budżet oraz funkcjonowanie miasta.

6. Inicjowanie i opiniowanie prac związanych z koncepcją rozwoju miasta.

7. Opiniowanie w sprawie wprowadzania inwestycji do budżetu miasta.

8. Problemy współpracy z miastami bliźniaczymi, opiniowanie wyjazdów radnych na delegacje zagraniczne oraz zaproszeń delegacji zagranicznych.

9. Opiniowanie zamierzeń inwestorów krajowych i zagranicznych wpływających na rynek pracy i gospodarkę miasta.

10. Opiniowanie innych spraw wniesionych w przedmiocie działania Komisji, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał wynikających z zakresu działania komisji oraz wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach ważnych dla miasta, a nie wynikających z przedmiotu działania komisji.