Zmień rozmiar tekstu: A A A

Sprzedaż działki gruntu nr 17/3 (obr. 6, ark. 2) o powierzchni 0,1368 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kolonia Robotnicza, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00065001/0

Procedura:
trzeci przetarg ustny nieograniczony

Termin postępowania:
21.05.2018r., godzina: 10:00

Zobacz ogłoszenie