Zmień rozmiar tekstu: A A A

Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”

Procedura:
Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 5333139-N-218 z dnia 20.03.2018 r.

Termin otwarcia ofert:
04.04.2018r., godzina: 10:00

Termin składania ofert:
04.04.2018r., godzina: 09:30

zobacz ogłoszenie

zobacz SIWZ

pobierz załączniki