Zmień rozmiar tekstu: A A A

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/45 (Obr. 28, ark. 1) o powierzchni 2,1640 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski do dnia 5.12.2089r., położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej. Działka objęta jest księgą wieczystą Nr KI1O/00066394/8.

Procedura:
Drugi przetarg ustny nieograniczony

Termin postępowania:
09.04.2018r., godzina: 10:00

Zobacz ogłoszenie