Zmień rozmiar tekstu: A A A

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 oraz boiska wielofunkcyjnego PSP Nr 14 w ramach projektu: „Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej.” UWAGA! 2018-02-16: Wyjaśnienia do SIWZ i zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium UWAGA! 2018-03-22: Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu postępowania.

Procedura:
Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych BZP Nr 514475-N-2018 z dnia 06 .02.2018

Termin postępowania:
29.03.2018r., godzina: 10:00

zobacz ogłoszenie

zobacz siwz

pobierz załączniki

2018-02-16 zobacz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2018-02-16 zobacz wyjaśnienia siwz

21-02-2018-Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ-20.02.2018

21-02-2018- Załącznik nr1 - Aktualny formularz ofertowy

21-02-2018-Uzupełnione i aktualne materiały - 20.02.2018 PSP4

21-02-2018-Uzupełnione i aktualne materiały - 20.02.2018 PSP14

2018-03-22 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2018-03-22 wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

2018-03-22 przedmiar strona tytułowa

2018-03-22 przedmiar strona tytułowa 2

2018-03-22 oświadczenie projektanta