Zmień rozmiar tekstu: A A A

Sprzedaż prawa własności działki gruntu stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Św., oznaczonej w ewidencji gruntów nr 77/2 o pow. 0,0258 ha (Obr. 18, ark. 2),położonej w Ostrowcu Św. przy ul.Siennieńskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00049146/0

Procedura:
Przetarg ustny nieograniczony

Termin postępowania:
22.01.2018r., godzina: 10:00

Zobacz ogłoszenie