Zmień rozmiar tekstu: A A A

Łączna sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Północnej, (Obręb 4, ark. 1), objętych księgą wieczystą nr KI1O/00047747/9

Procedura:
Przetarg ustny nieograniczony

Termin postępowania:
06.11.2017r., godzina: 10:00

Zobacz ogłoszenie