Zmień rozmiar tekstu: A A A

Wykonanie dokumentacji projektowych na realizację zadań inwestycyjnych pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda” – zadanie nr 1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” – zadanie nr 2

Numer przetargu:
BZP Nr 588687-N-2017

Procedura:
Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Termin otwarcia ofert:
29.09.2017r., godzina: 10:00

Zobacz ogłoszenie

Zobacz SIWZ

Pobierz załączniki