Zmień rozmiar tekstu: A A A

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o łącznej powierzchni 0,3419 ha, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. dr Adama Wardyńskiego 17, obejmujących powierzchniowo: 1) nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki gruntu: a) nr 3/4 (obr.36, ark.2), o pow. 0,1963 ha, objęta księgą wieczystą nr KI1O/00048652/3, b) nr 96/1 (obr.36, ark.2), o pow. 0,1398 ha, objęta księgą wieczystą nr KI1O/00004008/4, 2) działkę gruntu nr 3/20 (obr.36, ark.2), o pow. 0,0058 ha, objętą księgą wieczystą nr KI1O/00048652/3.

Procedura:
Trzeci przetarg ustny nieograniczony

Termin postępowania:
20.10.2017r., godzina: 10:00

zobacz ogłoszenie