Zmień rozmiar tekstu: A A A

Zarządzenie Nr IV/131/2015 z dnia 10-03-2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru deklaracji przystąpienia do Programu "Ostrowiecka Rodzina 3+" oraz wzoru porozumienia o przystąpieniu do tego Programu.


Pobierz załącznik