Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw opłat adiacenckich i udostępniania gruntów gminnych na cele związane z realizacją inwestycji w Wydziale Mienia Komunalnego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTORZYSKIEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

na stanowisko do spraw opłat adiacenckich i udostępniania gruntów gminnych na cele
zwi
ązane z realizacją inwestycji w Wydziale Mienia Komunalnego

1. Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymogów art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych
b) wykształcenie wy
Ŝsze: geodezyjne, ekonomiczne lub prawnicze
c) dobra znajomo
ść obsługi standardowych aplikacji  Word, Exel, poczty elektronicznej, internetu
d) znajomo
ść:

            · ustawy o samorządzie gminnym
            · ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy
            · kodeksu postępowania administracyjnego

e) znajomość Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane doświadczenie w pracy w administracji
b) umiej
ętność pracy w zespole
c) komunikatywno
ść
d) dyspozycyjność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich
b) gromadzenie i kontrolowanie decyzji dotycz
ących zmiany zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy oraz gruntów przyległych
c) przygotowywanie dokumentów dot. wyraż
enia zgody przez Prezydenta Miasta na udostępnienie gruntów  Gminy na cele związane z realizacją inwestycji
d) gromadzenie dokumentów prowadzonych zgodnie z obowi
ązującą instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt
e) analiza dokumentacji geodezyjnej i budowlanej
f) współpraca z poszczególnymi wydziałami Urz
ędu w zakresie pozyskiwania niezbędnej informacji

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument po
świadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej
ętnościach.

Uwaga: osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta pok. 207 lub pocztą na adres Urząd Miasta ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko do spraw opłat adiacenckich i udostępniania gruntów gminnych na cele związane z realizacją inwestycji w Wydziale Mienia Komunalnego w terminie do dnia 25 marca 2008 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia testów i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Zarządzenie Nr I/72/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij