Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20.11.2018r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ostrowiec Świętokrzyski 20.11.2018r.

WPR.6220.06.2018.MW

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2960. – dalej jako k.p.a.) art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2018r., poz. 2081) w związku z prowadzonym na wniosek SIGNAL INVESTMENT Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 35 B, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowa hali magazynowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 24/5; 24/6; 25/3; 26/3; 26/2; 32/3, 23; 26/1 (obr. 34, ark. 3) przy ul. Jana Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


zawiadamia, że po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz po przeprowadzeniu analizy środowiskowych uwarunkowań dla rozbudowy hali magazynowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 24/5; 24/6; 25/3; 26/3; 26/2; 32/3, 23; 26/1 (obr. 34, ark. 3) przy ul. Jana Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

postanowieniem znak:WPR.6220.06.2018.MW z dnia 20.11.2018r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

            Na postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania
(np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuje się o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania w/w decyzji oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat materiału dowodowego
w terminie 5 dni od daty publicznego ogłoszenia, które zgodnie z art. 49 k.p.a. uznaje się za dokonane po upływie 14 dniowego terminu jego ogłoszenia. Jako dzień ogłoszenia wskazuje się 21.11.2018r.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Jana Głogowskiego 3/5
w Biurze Obsługi Interesanta w Ostrowcu Świętokrzyskim - sala A stanowisko Nr 12,
od poniedziałku do piątku w godz. od 730 – 1530.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po upływie wyznaczonego terminu na podstawie zgromadzonego materiału zostanie wydana przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij