Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Ostrowiec Świętok

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 353)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2020”.

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 353), Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pismami znak: WPR-II.061.13.2016 i WPR-II.061.14.2016 z dnia 04.07.2016r. zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji w/w dokumentu.

W odpowiedzi na wnioski:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WPN-II.410.89.2016.DZ z dnia 27.07.2016r.;

- Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem znak: NZ.9022.5.86.2016 z dnia 18.07.2016r.

uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2020”.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2020”.

Aktualizacja Strategii uchwalonej w 2014r. nie będzie stanowić ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Realizacja Strategii w zakresie wprowadzonych zmian nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Ponieważ aktualizacja „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2020” stanowi niewielką modyfikację przyjętej w 2014r. Strategii. Wprowadzane zmiany nie stanowią zamierzeń mogących wyznaczać ramy dla przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 litopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2016r. poz. 71). Realizacja działań w ramach tych celów nie spowoduje istotnej ingerencji w środowisko w granicach administracyjnych miasta Ostrowiec Świętokrzyski i terenów sąsiednich. Przedmiotowy teren położony jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody – z wyjątkiem nieznacznej części terenu leśnego pokrywającego się z obszarem Natura 2000 mającym znaczenie dla Wspólnoty Dolina Kamiennej PLH 260019. Projekt aktualizacji nie ingeruje w tereny leśne, a tym samym również w w/w obszar Natura 2000 oraz nie spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania na tą formę ochrony przyrody oraz na inne obszarowe formy ochrony przyrody poza terenem, którego dokument dotyczy.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, a w szczególności charakter działań przewidzianych w aktualizacji przedmiotowego dokumentu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2020”.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij